Η απόκτηση της Athonet ενισχύει τις δυνατότητες private networking της HPE με στόχο την επίσπευση της υιοθέτησης του 5G από εταιρικούς πελάτες και τη δημιουργία νέων ροών εσόδων για τους παρόχους τηλεπικοινωνίας

  Η Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ανακοίνωσε την επέκταση των edge-to-cloud υπηρεσιών της μέσω της εξαγοράς της Athonet, ενός ιδιωτικού παρόχου δικτύων κινητής τηλεφωνίας που παρέχει δίκτυα πυρήνων κινητής τηλεφωνίας σε επιχειρήσεις και παρόχους τηλεπικοινωνιών. Σε συνδυασμό με τα networking χαρτοφυλάκια HPE Telco και Aruba, η Athonet θέτει την HPE στην πρώτη γραμμή μιας αναπτυσσόμενης αγοράς που προβλέπεται από την IDC να ξεπεράσει τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026.

Με έδρα τη Vicenza της Ιταλίας, η Athonet έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην παροχή βασικών λύσεων κινητής τηλεφωνίας 4G και 5G σε πελάτες και συνεργάτες παγκοσμίως. Η Athonet είναι ένας βραβευμένος πρωτοπόρος τεχνολογίας με περισσότερες από 450 επιτυχημένες συνεργασίες με πελάτες σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων παρόχων κινητής τηλεφωνίας, νοσοκομείων, αεροδρομίων, λιμένων μεταφορών, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κυβερνητικούς και οργανισμούς δημόσιας ασφάλειας.

Με τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν πολύπλοκες προκλήσεις συνδεσιμότητας σε μεγάλες και απομακρυσμένες τοποθεσίες, το ιδιωτικό 5G προσφέρει υψηλά επίπεδα κάλυψης, αξιοπιστίας και κινητικότητας σε πανεπιστημιακά και εργασιακά περιβάλλοντα. Επίσης, αυξάνει την οικονομικά αποδοτική και υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα που παρέχεται από το Wi-Fi. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της Athonet θα επιτρέψει στην HPE να παρέχει δυνατότητες ιδιωτικής δικτύωσης απευθείας στις επιχειρήσεις ως μέρος του χαρτοφυλακίου δικτύωσης Aruba της HPE, ενώ θα επιτρέπει, επίσης, στους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών (CSP) την ταχεία ανάπτυξη ιδιωτικών δικτύων 5G για τους πελάτες τους.

Η HPE επεκτείνει τις ιδιωτικές λύσεις 5G για παρόχους τηλεπικοινωνιών και για επιχειρήσεις

Η HPE θα ενσωματώσει την τεχνολογία της Athonet στα υπάρχοντα προσφερόμενα προϊόντα δικτύωσης CSP και Aruba με στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ιδιωτικών δικτύων που επιταχύνει τον ψηφιακό, edge-to-cloud, μετασχηματισμό. Το χαρτοφυλάκιο δικτύωσης θα παρέχει τα ακόλουθα οφέλη:

  • Βελτιωμένα ιδιωτικά δίκτυα που συνδυάζουν την υψηλή χωρητικότητα του Wi-Fi με την κάλυψη και την κινητικότητα του 5G
  • Επιτάχυνση της διαδικασίας εγκατάστασης ιδιωτικών δικτύων 5G που προσδίδουν ευελιξία και την καινοτομία για να βοηθήσουν τις ομάδες B2B των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τους εταιρικούς πελάτες
  • Νέες πηγές εσόδων για παρόχους επικοινωνίας με διαφοροποιημένες υπηρεσίες που αξιοποιούν το 5G και το Wi-Fi
  • Ευθυγράμμιση κόστους-εσόδων μέσω μοντέλων που βασίζονται στην κατανάλωση για επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας μέσω του HPE GreenLake, μειώνοντας τους κινδύνους από την είσοδο σε νέες αγορές
  • Διαχείριση της λειτουργικής πολυπλοκότητας και της αποδοτικότητας κόστους με 5G orchestration και zero-touch automation για την διαχείριση edge-to-cloud workloads

Με τις επενδύσεις στο 5G να αγγίζουν ήδη τα δισεκατομμύρια δολάρια, οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας αναζητούν απλούς τρόπους για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών και να δημιουργήσουν νέα έσοδα B2B αναπτύσσοντας τόσο edge compute όσο και ιδιωτικά δίκτυα 5G. Η προσθήκη του λογισμικού της Athonet στο χαρτοφυλάκιο τηλεπικοινωνιών της HPE ενισχύει ένα από τα ευρύτερα χαρτοφυλάκια επικοινωνιών στην αγορά, το οποίο εξυπηρετεί μια βάση με περισσότερους από 300 πελάτες σε 160 χώρες και συνδέει περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο κινητές συσκευές παγκοσμίως. Με βάση τις υπάρχουσες ιδιωτικές λύσεις 5G, η βελτιωμένη προσφορά της HPE για παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας θα υποστηρίζει ιδιωτικά δίκτυα 4G και 5G και θα περιλαμβάνει δυνατότητες orchestration και automation τηλεπικοινωνιακού επιπέδου. Αυτές οι δυνατότητες θα βοηθήσουν στην διεύρυνση των υπηρεσιών B2B που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών για το connected edge.

Το ιδιωτικό 5G προσφέρει στις επιχειρήσεις νέες, εξαιρετικά ασφαλείς δυνατότητες, εύκολες στην ανάπτυξη και διαχείριση, έτοιμες για εξαιρετικά εξειδικευμένες εφαρμογές όπως η ρομποτική, το βιομηχανικό IoT, τα δίκτυα και οι αγωγοί δεδομένων καθώς και η διευκόλυνση συστημάτων ασφαλείας. Η απόκτηση της Athonet ενισχύει το χαρτοφυλάκιο connected edge της Aruba, παρέχοντας τη μοναδική και ιδιαίτερα περιζήτητη δυνατότητα παροχής πλήρως ενσωματωμένων δικτύων Wi-Fi και ιδιωτικών δικτύων 5G. Η ενσωμάτωση με το Aruba Central θα επιτρέψει στους διαχειριστές δικτύων να διαχειρίζονται το Wi-Fi και το ιδιωτικό 5G μέσω μιας ενιαίας επιφάνειας διεπαφής και να αξιοποιούν τη δύναμη των πληροφοριών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση της ροής εργασίας και της ισχυρής ασφάλειας.

Το HPE GreenLake, η edge-to-cloud  πλατφόρμα της HPE, θα παρέχει της ιδιωτικές υπηρεσίες 5G της Athonet, συνδυάζοντας όλο το κόστος για Wi-Fi και ιδιωτικό 5G σε μία μόνο μηνιαία συνδρομή χωρίς κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι ευέλικτες επιλογές κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης του networking της HPE ως υπηρεσίας, σημαίνουν ότι τα ιδιωτικά δίκτυα 5G μπορούν να αναπτυχθούν με μειωμένο κίνδυνο, μικρή αρχική επένδυση και να αναβαθμιστούν ανάλογα με τη ζήτηση.

 Ενσωμάτωση και διαθεσιμότητα του χαρτοφυλακίου της HPE

 Η HPE θα ενσωματώσει τις λύσεις της Athonet στο τηλεπικοινωνιακό λογισμικό της και σχεδιάζει να τις καταστήσει διαθέσιμες στους πελάτες κάποια στιγμή μετά το κλείσιμο της συναλλαγής. Η HPE θα ενσωματώσει επίσης στο εγγύς μέλλον τις λύσεις με το χαρτοφυλάκιο δικτύωσης της Aruba. Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει στις αρχές του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 της HPE, με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων και άλλων συνήθων όρων κλεισίματος.