Εδώ και λίγους μήνες δοκιμάζονται  η κοινωνική συνοχή, οι αντοχές των πολιτών η λειτουργία της πραγματικής οικονομίας αλλά και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Συγχρόνως όμως έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού σημαντικές προσπάθειες για τη μετάβαση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή.

Η προσπάθεια αυτή, ορμώμενη από την ανάγκη διατήρησης της λειτουργίας ενός σημαντικού μέρους της πραγματικής οικονομίας, έχει ως κύριο εκφραστή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υποστηρίζεται από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής, οι οποίες, εν μέσω της πανδημίας αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα για την συνέχιση της λειτουργίας τους.

Η INTRASOFT International, ως η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής της χώρας, βρέθηκε από το ξεκίνημα της πανδημίας στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων τόσο ως προς την προστασία του προσωπικού και των συνεργατών της υιοθετώντας όλα τα μέτρα προστασίας που θέσπισε η Κυβέρνηση, ακόμα και πριν γίνουν υποχρεωτικά. Από τις πρώτες μέρες της πανδημίας η INTRASOFT έθεσε 2 βασικές προτεραιότητες: τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της και της κοινωνίας και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της. Η τηλεργασία από το σπίτι (remote working) ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και η εταιρεία ήταν ήδη έτοιμη για την επόμενη ημέρα.. Παράλληλα η εταιρία στηρίζει έμπρακτα το σύνολο των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κυβέρνησης γενικότερα, για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό η INTRASOFT International κατά το τελευταίο διάστημα έχει υλοποιήσει με διαδικασίες fast track μια σειρά από παρεμβάσεις σε κομβικά συστήματα του Δημόσιου τομέα με στόχο την διεκπεραίωση κρίσιμων συναλλαγών με ασφαλή τρόπο, δημιουργώντας μια σημαντική παρακαταθήκη για την περαιτέρω διεύρυνση της αυτοματοποίησης των συναλλαγών του Δημοσίου με πολίτες και επιχειρήσεις.

Ανάμεσα σε άλλα,  έχουν υλοποιηθεί τα ακόλουθα:

  • Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η ηλεκτρονική παραλαβή πιστοποιητικών για τα οποία μέχρι πρότινος απαιτούνταν φυσική παρουσία.
  • Στον ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης καθώς και η άμεση απονομή σύνταξης για δύο μεγάλες κατηγορίες συντάξεων, ήτοι τις μεταβιβάσεις σύνταξης λόγω θανάτου καθώς και τις συντάξεις γήρατος αμιγώς τ. ΟΓΑ. Θα ακολουθήσουν και οι λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων με στόχο το καλοκαίρι του 2021 να εκδίδονται άμεσα πλέον του 90% των συντάξεων ΕΦΚΑ.
  • Επίσης στον ΕΦΚΑ υλοποιούνται πολύ σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αποφορτίσουν τα υποκαταστήματα από την φυσική παρουσία ασφαλισμένων. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην καταβολή των εξόδων κηδείας, στην καταβολή επιδόματος ασθενείας, στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας καθώς και στις βεβαιώσεις ασφάλισης για χρήση στο ΑΣΕΠ.
  • Στον ΕΟΠΥΥ μια σειρά παρεμβάσεων για την υποστήριξη της άυλης συνταγογράφησης, των άυλων γνωματεύσεων, της διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), της εκτέλεσης ιατρικών επισκέψεων χωρίς φυσική παρουσία, της λήψης και ανάλυσης δειγμάτων για εντοπισμό του κορονοϊού καθώς και της νοσηλείας σε ΜΕΘ κρουσμάτων κορονοϊού.
  • Στην ΑΑΔΕ την ηλεκτρονική παραλαβή κλειδάριθμου ώστε να μην απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη στην ΔΟΥ καθώς και την πάγια ρύθμιση οφειλών.

Επιπρόσθετα των ανωτέρω η INTRASOFT υλοποιεί πληθώρα έργων και παρεμβάσεων στα πλέον κρίσιμα συστήματα του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίες έχουν άμεσο ή έμμεσο θετικό αντίκτυπο στην αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας.