Τα προϊόντα της Salesforce θα είναι διαθέσιμα στο AWS Marketplace

Η Salesforce και η Amazon Web Services (AWS) ανακοίνωσαν τη διεύρυνση της μακροχρόνιας, παγκόσμιας στρατηγικής συνεργασίας τους σε ενσωματώσεις προϊόντων για data και τεχνητή νοημοσύνη (AI), προσφέροντας για πρώτη φορά επιλεγμένα προϊόντα της Salesforce στο AWS Marketplace. Η διευρυμένη αυτή συνεργασία στοχεύει στο να παρέχει ευκολία και ασφάλεια στη διαχείριση των δεδομένων των πελατών στις πλατφόρμες Salesforce και AWS, ενώ ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) στις εφαρμογές και τις ροές εργασίας τους.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για το οικοσύστημα ανοικτών μοντέλων, η Salesforce μέσω του Einstein Trust Layer θα υποστηρίζει πλέον το Amazon Bedrock, το οποίο θα καθιστά διαθέσιμα Foundation Models (FM) κορυφαίων εταιρειών AI μέσω μιας ενιαίας διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API). Επιπλέον, το Salesforce Data Cloud θα επεκταθεί για να υποστηρίξει την κοινή χρήση δεδομένων σε πρόσθετες τεχνολογίες της AWS. Οι ενσωματώσεις Data Cloud θα διέπονται από νέους κεντρικούς ελέγχους πρόσβασης, επιτρέποντας στους πελάτες να διαχειρίζονται με ασφάλεια την πρόσβαση των χρηστών σε επίπεδο φακέλων, αντικειμένων και αρχείων περιεχόμενου του Data Cloud, αποθηκευμένων στην Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Οι νέες και βελτιωμένες ενσωματώσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες το 2024, θα περιλαμβάνουν:

Βελτιστοποίηση των επιλογών αγοράς για τους πελάτες μέσω του AWS Marketplace: Για πρώτη φορά, προϊόντα όπως τα Data Cloud, Service Cloud, Sales Cloud, Industry Clouds, Tableau, MuleSoft, Platform, και Heroku θα προσφέρονται στο AWS Marketplace, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τους πελάτες της AWS να εγγράφονται και να διαχειρίζονται τις προσφορές της Salesforce. Μέσω της AWS, οι πελάτες θα έχουν ενιαία εικόνα των δαπανών τους σε τεχνολογίες πληροφοριών, απλοποιημένες διαδικασίες προμηθειών και ευελιξία επιλογών –όπως μεμονωμένες και συγκεντρωτικές τιμολογήσεις–, αξιοποιώντας τους υπάρχοντες προϋπολογισμούς τους κι ενισχύοντας την επιχειρηματική απόδοση.

Βελτίωση της εμπειρίας πελάτη μέσω ενοποιημένης διαχείρισης δεδομένων: To Data Cloud γίνεται μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεδομένων SaaS. Με την εισαγωγή ενσωματώσεων Zero-ETL, μειώνεται η ανάγκη των πελατών να δημιουργήσουν τα δικά τους κανάλια ETL μεταξύ των υπηρεσιών δεδομένων Data Cloud και AWS. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μπορούν εύκολα και απρόσκοπτα να ενοποιούν όλα τα δεδομένα τους για να έχουν βελτιωμένες και ταχύτερες αναλύσεις και προβλέψεις καθώς και ισχυρότερες εφαρμογές.

Ασφαλή Ενσωμάτωση Υπηρεσιών Data και ΤΝ της AWS στην Πλατφόρμα Einstein 1 της Salesforce: Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Salesforce Prompt Builder στο Einstein Copilot Studio για τη δημιουργία προσαρμοσμένων προτύπων προτροπών με βάση τα δεδομένα τους, τα οποία μπορούν να αποστέλλονται στα προτιμώμενα Foundation Models τους, ενσωματώνοντας κορυφαία μοντέλα που φιλοξενούνται στο Amazon Bedrock.

Απρόσκοπτη εξυπηρέτηση πελατών με Service Cloud και Amazon Connect: Η Salesforce και η AWS ενισχύουν την ενοποίηση μεταξύ του Service Cloud Voice και του Amazon Connect, εισάγοντας το Amazon Connect Chat στο Service Cloud Digital Engagement, για την πρόβλεψη, τον προγραμματισμό χωρητικότητας και τον προγραμματισμό των agents, ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία των supervisors στο Salesforce Service Cloud Omnichannel. Έτσι ενισχύεται η παραγωγικότητα των agents σε όλα τα κανάλια και δίνεται η ευκαιρία στους υπεύθυνους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Η πρώτη φάση αυτής της ενσωμάτωσης πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2024.

Ενδυνάμωση των προγραμματιστών με νέες υπηρεσίες AWS Compute και Development: Το Heroku μετατρέπεται σε Platform as a Service (PaaS) για την ανάπτυξη εφαρμογών AI-first στις πλατφόρμες της Salesforce και της AWS. Ενισχύεται η λειτουργικότητα Dyno compute μέσω της χρήσης υποδομών της AWS, συμπεριλαμβανομένων των GPU, AWS Trainium, AWS Inferentia για εκπαίδευση και εξαγωγή συμπερασμάτων μηχανικής μάθησης, και η υποστήριξη εφαρμογών με υψηλές απαιτήσεις γραφικών. Τα βασισμένα στο AWS Graviton EC2 Instances θα εξασφαλίζουν υποδομές υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους, ειδικά για εργασίες υψηλών απαιτήσεων, όπως η ανάπτυξη Foundation Models. Επιπλέον, το Heroku, σε συνεργασία με την AWS, θα επιταχύνει την ανάπτυξη εφαρμογών μέσω του Amazon CodeWhisperer. Οι προγραμματιστές θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Einstein Copilot Studio για προσαρμοσμένες ενέργειες, προωθώντας μια προσέγγιση AI-first για την αυτοματοποίηση διαδικασιών σε πολλαπλές πλατφόρμες.

Μπορείτε να δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία.