• Τα νέα χαρακτηριστικά προσφέρουν βελτιωμένη ορατότητα της κατανάλωσης ενέργειας και των πόρων, ανάλυση ιστορικών δεδομένων καθώς και λεπτομερείς μετρήσεις για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις επικείμενες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.
  • Περιλαμβάνει μια γρήγορη, έξυπνη και απλή στη διαδικασία για τη δημιουργία αναφορών με δυνατότητες ενσωμάτωσης και εξαγωγής δεδομένων, με το πάτημα ενός κουμπιού ακόμα και για 3rd party προσθήκες.
  • Είναι το αποτέλεσμα τριετούς στρατηγικής επένδυσης, μέσω από αυστηρές δοκιμές, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του προγράμματος Green IT της Schneider Electric, υπό την ηγεσία του CIO.

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου, κατάλληλο για την αυτοματοποιημένη έκδοση αναφορών βιωσιμότητας, μέσα από τη χρήση του βραβευμένου λογισμικού EcoStruxure IT, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση υποδομών κέντρων δεδομένων (DCIM). Η έκδοση ακολουθεί τρία χρόνια στρατηγικών επενδύσεων,αυστηρών δοκιμών και ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος Green IT της Schneider Electric, με επικεφαλής την Chief Information Officer της Schneider Electric, Elizabeth Hackenson.

Διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες του EcoStruxure IT από τον Απρίλιο, τα νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά ολοκληρωμένων αναφορών, που συνδυάζουν 20 χρόνια εμπειρίας σε θέματα βιωσιμότητας, κανονισμών, κέντρων δεδομένων και ανάπτυξης λογισμικού με ενσωμάτωση ΑΙ τεχνολογιών. Οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε ένα νέο σύνολο εκθέσεων (reporting, dashboards, κλπ.), οι οποίες παραδοσιακά απαιτούσαν βαθιά κατανόηση και μόνοσήμαντα χειροκίνητο τρόπο καταχώρησης των δεδομένων.

Σε αντίθεση με οτιδήποτε άλλη λύση που διατίθεται στην αγορά, το νέο μοντέλο προσφέρει στους πελάτες μια γρήγορη, έξυπνη και απλή παρακολούθηση του δείκτη βιωσιμότητας μέσω από αναλυτικές αναφορές. Οι αναφορές αυτές είναι κατάλληλες να ενσωματωθούν για την άμεση υποβολή εκθέσεων, βοηθώντας έτσι καθοριστικά στην εκπλήρωση των επικείμενων κανονιστικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (EED). Στην πραγματικότητα, οι νέες δυνατότητες υπερβαίνουν κατά πολύ τις μετρήσεις που απαιτούνται από την EED, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μπορούν να μετρήσουν τα δεδομένα ενεργειακής απόδοσης των κέντρων δεδομένων τους, τόσο σε πραγματικό χρόνο, όσο και σε παρελθοντικό, σε σχέση με όλες τις προηγμένες μετρήσεις αναφοράς. Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο White Paper 67 της Schneider Electric που προσφέρει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση και παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας των IT εγκαταστάσεων.

Το λογισμικό πληροφορικής EcoStruxure επιτρέπει στους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης να μετρούν και να αναφέρουν τις επιδόσεις των κέντρων δεδομένων με βάση ιστορικά δεδομένα και σύμφωνα με την ανάλυση τάσεων, συνδυάζοντάς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και επιτυγχάνοντας παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, με απώτερο στόχο να τα μετατρέψουν σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες για βελτιωμένη βιωσιμότητα. Μέσα από τη λήψη των νέων αυτών αναφορών, οι οργανισμοί μπορούν γρήγορα να ποσοτικοποιούν το αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον και να υποβάλλουν εκθέσεις, με το πάτημα ενός κουμπιού – καταργώντας τις επίπονες χειροκίνητες εργασίες και καθιστώντας ταχύτερη και ευκολότερη την αξιοποίηση της δύναμης των δεδομένων και οδηγώντας τελικά σε βιώσιμα κέντρα δεδομένων.

Τα βασικά οφέλη περιλαμβάνουν:

  • Υπολογισμός και παρακολούθηση του δείκτη PUE ανά χώρο/δωμάτιο με την πάροδο του χρόνου με τη μεθοδολογία CEN/CENLEC 50600-4-2.
  • Αξιοποίηση των μοντέλων ανάλυσης δεδομένων και του cloud-based data lake για την απλούστευση της αναφοράς του PUE.
  • Αναφορά της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας ανά δωμάτιο χώρου αλλά και σε σχέση με τις ιστορικά στοιχεία για τις τάσεις της κατανάλωσης.
  • Αξιοποίηση της αναφοράς “click of a button” για την έκδοση αναφορών κατάλληλων για χρήση ως παραδοτέα συμμόρφωσης ως προς τους κανονισμούς.
  • Παρακολούθηση των τάσεων της άγορας που διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου για τα κέντρα δεδομένων και για κατανεμημένες ΙΤ εγκατστάσεις.
  • Δυνατότητα στους πελάτες να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση και να χειρίζονται τα δεδομένα τους, στο εργαλείο που προτιμούν, επιτρέποντας παράλληλα 3rd party προσθήκες και φυσικά την εξαγωγή δεδομένων.

“Στη Schneider Electric, αναγνωρίζουμε ότι η βιωσιμότητα είναι ένα ταξίδι και τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις μας για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών λογισμικού που καθιστούν ταχύτερη και απλούστερη τη λειτουργία ανθεκτικών, ασφαλών και βιώσιμων υποδομών πληροφορικής για τους πελάτες μας”, δήλωσε ο Kevin Brown, Senior Vice President, EcoStruxure IT, Schneider Electric. “Οι νέες δυνατότητες υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στο EcoStruxure IT έχουν δοκιμαστεί και υιοθετηθεί από το δικό μας οργανισμό και θα επιτρέψουν στους πελάτες να μετατρέψουν πολύπλοκα δεδομένα σε ουσιαστικές πληροφορίες και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με βασικές μετρήσεις βιωσιμότητας”.

 Μια νέα εποχή για το Green IT

Το 2021, η Schneider Electric δημοσίευσε το Schneider Sustainability Impact (SSIs), δημοσιοποιώντας τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας της εταιρείας. Ευθυγραμμιζόμενη με τον σκοπό των SSI, η CIO της Schneider Electric Elizabeth Hackenson ξεκίνησε το πρόγραμμα Green IT της εταιρείας – μια βιώσιμη, επιχειρησιακή πρωτοβουλία πληροφορικής που θα εντοπίσει νέες και έξυπνες οδούς απεξάρτησης από τον άνθρακα για να βοηθήσει το πρόγραμμα να επιτύχει το στόχο της ετήσιας μείωσης των εκπομπών πληροφορικής κατά τουλάχιστον 5%.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Schneider Electric χρησιμοποίησε το λογισμικό EcoStruxure IT, το οποίο αναπτύχθηκε σε περισσότερες από 140 σημαντικές τοποθεσίες παγκοσμίως για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των λειτουργιών IT. Μέσω του Green IT, έγινε φανερό ότι οι νέες δυνατότητες του EcoStruxure IT θα μπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν για μεγαλύτερη βιωσιμότητα, επιτρέποντας στη Schneider Electric να βελτιώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στις ΙΤ εγκαταστάσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένη ορατότητα. Αξιοποιώντας τις γνώσεις από το EcoStruxure IT, κατάφερε να δει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 30% το δεύτερο εξάμηνο του ’23 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του ’23 στο πρωτοποριακά έξυπνο εργοστάσιό της στο Λέξινγκτον, του Κεντάκι.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Schneider Electric αξιοποίησε επίσης τα βασικά συμπεράσματα, αλλά και τις γνώσεις από τα δεδομένα της για να επιταχύνει την ανάπτυξη των νέων δυναοτήτων των αναφορών EcoStruxure IT που ανακοινώνονται σήμερα.

 “Όταν επιδιώκουν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 από τα κέντρα πληροφορικής και δεδομένων, οι οργανισμοί πρέπει να καθορίσουν ένα πλάνο βασισμένο σε γεγονότα και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δεδομένα, τόσο σε πραγματικό όσο και σε παρελθοντικό χρόνο δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας”, δήλωσε η Elizabeth Hackenson, Chief Information Officer, Schneider Electric. “Μέσω της χρήσης του EcoStruxure IT, συνεχίσαμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στην αποστολή μας να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας στις IT εγκαταστάσεις και στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να βοηθήσουμε την εκάστοτε εταιρεία να προχωρήσει στην επίτευξη των στόχων της για τη βιωσιμότητα. Σήμερα κάνουμε αυτά τα οφέλη άμεσα διαθέσιμα στους πελάτες μας σε παγκόσμιο επίπεδο”.

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες προετοιμάζονται για τους επερχόμενους κανονισμούς, η σημασία της πρόσβασης σε πρωτογενή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη. Μια ζωτικής σημασίας αλλαγή ως προς την ισχύουσα νομοθεσία, είναι και η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, η οποία επιβάλλει, από τον Μάιο του 2024, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας των κέντρων πληροφορικής και δεδομένων. Μέσω του λανσαρίσματος των νέων των δυνατοτήτων αναφοράς στο EcoStruxure IT, με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, οι πελάτες μπορούν να αξιοποιήσουν γρήγορα τα δεδομένα τους για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα των ΙΤ εγκαταστάσεων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες του EcoStruxure IT, επισκεφθείτε τον ιστότοπο.