Η Space Hellas έπειτα από διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση πρότυπων συστημάτων μέτρησης περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης με χρήση υποδομών Internet of Things (IoT), στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία τοπικού ασύρματου δικτύου Internet of Things (IoT) για το Νοσοκομείο, ως υποδομή διασύνδεσης του δικτύου αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων συνοδευτικών συστημάτων και υποδομών, καθώς και στην εγκατάσταση εξοπλισμού /λογισμικού για τη λειτουργία δικτύου LoRaWAN (Cisco), για τη μεταφορά των μετρήσεων από τους αισθητήρες σε κεντρικό ευφυές και ασφαλές σύστημα διαχείρισης.

Επιπρόσθετα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος βασισμένο σε σύγχρονες τεχνολογίες ευφυών αισθητήρων (smart Sensors), τη δημιουργία μιας πλατφόρμας διαχείρισης “Intelligent Asset Management” ως σημείο συλλογής ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, καθώς και την αξιοποίηση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης (ML, Μachine Learning) που θα συμβάλλουν σημαντικά στην απόκτηση γνώσης για την εξοικονόμηση πόρων.

Η υλοποίηση του έργου στοχεύει στην άμεση παρακολούθηση των βασικών ενεργειακών δεικτών του Νοσοκομείου στο μικρότερο δυνατό επίπεδο, στη μείωση της σπατάλης φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό, καύσιμα, αναλώσιμα και πρώτες ύλες γενικά), στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών του Νοσοκομείου, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις του Νοσοκομείου, καθώς και στη μέτρηση των εφαρμογών βιώσιμων πολιτικών από το Νοσοκομείο, μέσω συγκεκριμένων δεικτών περιβαλλοντικής απόδοσης και εξοικονόμησης πόρων.

Με την εγκατάσταση του συστήματος και των ευφυών αισθητήρων σε κομβικά σημεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ θα επιτευχθεί η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και παράλληλα θα συγκεντρώνονται δεδομένα, ώστε σε βάθος χρόνου και με βάση τις υποδείξεις του ευφυούς συστήματος να υλοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις προγνωστικής υποστήριξης του νοσοκομείου.

Η Space Hellas, με το οικοσύστημα των εταιρειών του Ομίλου και της θυγατρικής της εταιρείας SenseOne, καθώς και της Draxis Environmental Technology βασικού συνεργάτη σε αντίστοιχες λύσεις, φέρει υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση έργων Internet of Things (IoT). Αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για να υλοποιήσει άλλο ένα πολυδιάστατο πράσινο έργο, συμβάλλοντας τόσο στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών του ΑΧΕΠΑ, όσο και στη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.