Η Teka Systems Α.Ε., ως Χρυσός συνεργάτης της SAP με εκτεταμένη παρουσία και επιτυχημένα έργα παγκοσμίως, ανέλαβε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη και ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο εφαρμογής SAP Business One για την εταιρεία Olympia Electronics, τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη.

Το SAP Business One είναι ένα λογισμικό, που ενσωματώνει business knowledge και best practices από τη διεθνή αγορά.

Στόχος του έργου είναι η Olympia Electronics να αντιμετωπίσει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις της αγοράς, εκμεταλλευόμενη τα νέα ψηφιακά εργαλεία, και να πραγματοποιήσει με επιτυχία τη μετάβαση της σε ένα σύγχρονο λογισμικό διεθνούς εμβέλειας, όπως το SAP.

Η Olympia Electronics με την εφαρμογή του SAP Business One βιώνει μια πραγματική επανάσταση στη διαχείριση και λειτουργία της κάνοντας πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Η ολοκληρωμένη διασύνδεση και ο οργανωμένος σχεδιασμός των τμημάτων μέσω του SAP οδήγησαν σε μια νέα οπτική, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα της εταιρείας.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε η εφαρμογή διαχείρισης παραγωγής, για την οποία σχεδιάστηκε εξειδικευμένη λύση για τη διαχείριση πρώτων υλών, του χρόνου απασχόλησης, και της ιχνηλασιμότητας. Η εφαρμογή του προγράμματος παραγωγής και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών της εξασφάλισε ταχύτερους χρόνους ανάλωσης και παραγωγής προϊόντων καθώς και αύξηση των πωλήσεων και εξαγωγών, μείωση των αποθεμάτων, βελτίωση της ρευστότητας, αποτελεσματικότερη διαχείριση του πελατολογίου, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των προϊόντων της και αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η δυνατότητα λεπτομερούς αναφοράς και ανάλυσης αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με την ευελιξία και ελαστικότητα του συστήματος, προσφέρουν στην εταιρεία την ικανότητα να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση και ανάγκη που θα πρέπει να αντιμετωπίσει.

Η Teka Systems, ως σύμβουλος για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη του SAP Business One, είχε κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία του έργου, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία που διαθέτει καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει το SAP Business One, σε συνδυασμό με την άριστη συνεργασία με την Olympia Electronics.


Σχετικά με την Τeka Systems

Η Teka Systems – Business Solutions ιδρύθηκε το 1975 και για περισσότερα από 48 χρόνια είναι κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας με έμφαση στις επιχειρησιακές εφαρμογές στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό – υλοποίηση και υποστήριξη σύνθετων και απαιτητικών έργων SAP ERP, ServiceNow και Salesforce. Η Teka Systems προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο περιβάλλον της SAP ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές προκειμένου οι πελάτες της να επωφεληθούν από τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.tekasystems.com

Σχετικά με την Olympia Electronics

Η Olympia Electronics A.E. αποτελεί τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στην Ελλάδα και µία από τις δέκα μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Η εταιρεία είναι κυρίαρχη στην Ελληνική αγορά µε µερίδιο αγοράς πάνω από το 50% στον φωτισμό ασφαλείας και την πυρανίχνευση και έχει στρατηγικές συνεργασίες µε πολυεθνικές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στο www.olympia-electronics.com