Οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών και οικιακών συσκευών πρωτοστατούν, όσον αφορά στις επενδύσεις που πραγματοποιούν στο private 5G και το edge computing, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας έκθεσης που πραγματοποιήθηκε από τη Nokia και την ABI Research σε 500 εταιρείες από πέντε βασικές αγορές.

Αντίθετα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, οι φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα logistics μένουν πίσω στην ανάπτυξη συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης, όπως τα αυτοματοποιημένα οχήματα και τα ρομπότ, και καλούνται να επωφεληθούν από την υποδομή της πληροφορικής που έχουν αναπτύξει.

Γενικότερα, οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών και συσκευών πρωτοστατούν στις επενδύσεις στο Industry 4.0 και στην ανάπτυξη σχετικών use cases, με ωριμότητα που βαθμολογείται κατά 73,1 και 79,5 στα 100, αντίστοιχα. Αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τη μέση βαθμολογία του κλάδου για την ωριμότητα της τεχνολογίας (66) και για την ωριμότητα της ανάπτυξης use cases (68.8).

Οι βιομηχανίες και οι κατασκευαστικές πραγματοποιούν επενδύσεις που σχετίζονται με το Industry 4.0 για τη βελτίωση της απόδοσης των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των περιουσιακών στοιχείων, τη βελτίωση της γραμμής παραγωγής και των λειτουργιών τους, τη βελτιστοποίηση των εργασιών και της ασφάλειας του εργατικού δυναμικού, καθώς και για τη βελτίωση της ευελιξίας και την υποστήριξη των στόχων βιωσιμότητας.

Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελούν μέρος τόσο των εταιρικών όσο και των IT στρατηγικών και πως επηρεάζονται λιγότερο από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και τα ζητήματα συμμόρφωσης.

Ωστόσο, τα εμπόδια γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό περιλαμβάνουν την έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των ομάδων μιας επιχείρησης σε σχέση με την υλοποίηση έργων, την έλλειψη εσωτερικής τεχνογνωσίας και τις ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια. Οι ερωτηθέντες δήλωσαν, επίσης, ότι υπάρχει ανάγκη απόσβεσης των επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πριν γίνουν νέες, ενώ ανησυχούν και για θέματα που σχετίζονται με την απόδοση τους.

Χρήστος Κοτσακάς – infocom.gr