Μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τα Εργαστήρια Panda (PandaLabs) σε περισσότερους από 1.5 εκατομμύριο χρήστες, αποκάλυψε ότι το 72% των επιχειρήσεων με ενημερωμένη λύση

Αυτό σημαίνει ότι πολλοί χρήστες είναι μολυσμένοι χωρίς να το έχουν καταλάβει. Προκειμένου να πληροφορήσει τους χρήστες για αυτό το πρόβλημα, η Panda Security δημιούργησε την εκστρατεία Infected or Not (http://www.infectedornot.com). Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι χρήστες και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη δωρεάν αξιολόγηση της ασφάλειας των υπολογιστών και των δικτύων τους, χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων malware στον κόσμο, με περισσότερα από 11 εκατομμύρια δείγματα malware και κατά συνέπεια να βελτιώσουν την ασφάλεια των υπολογιστών τους. Ο λόγος για τον οποίο η Panda μπορεί να ανιχνεύσει malware τα οποία έχουν ξεφύγει από άλλες λύσεις, είναι η “Συλλογική Νοημοσύνη”, που αποτελεί ένα καινοτόμο μοντέλο ασφάλειας βασισμένο στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με malware από την κοινότητα του Internet και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία αυτών των στοιχείων στα νέα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες και δοκιμαστικές εκδόσεις για όλες τις λύσεις της Panda Security, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.pandasecurity.com/.