Η LEXIS Πληροφορική Α.Ε. ανακοινώνει την άφιξη της νέας πλατφόρμας ασφάλειας δεδομένων επόμενης γενιάς της Hillstone Networks, X10800, ειδικά σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας μεγάλων υποδομών cloud για υψηλότερες επιδόσεις, επεκτασιμότητα και απόλυτη αξιοπιστία.
Η εν λόγω πλατφόρμα βασίζεται σε μια πλήρως κατανεμημένη αρχιτεκτονική που υποστηρίζει έως και 7 Tbps Firewall throughput και διαθέτει όλες τις υπηρεσίες ενός NGFW, προηγμένες δυνατότητες πρόληψης απειλών και multi-tenancy χαρακτηριστικά. Διαθέτει 12 slots και υποστηρίζει interfaces έως 100GE, ενώ μπορεί να επεξεργαστεί έως 10 εκατομμύρια νέα sessions ανά δευτερόλεπτο και έως 480 εκατομμύρια ταυτόχρονες συνδέσεις. Επιπλέον, το packet forwarding delay είναι λιγότερο από 10μs, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις των data center για service forwarding σε πραγματικό χρόνο.
Ο modular σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα (control, service, interface και switching) με όλα τα modules να είναι hot-swappable, εξασφαλίζει το απόλυτο redundancy. Επιπλέον, υποστηρίζοντας active/active ή active/passive και Firewall Twin Mode διατάξεις, το data center firewall X10800 παρέχει 99.999% carrier-grade αξιοπιστία για την αδιάλειπτη λειτουργία ενός data center.
Η διάθεση των προϊόντων της Hillstone Networks στην Ελληνική αγορά γίνεται από τη LEXIS Πληροφορική.
Περισσότερες πληροφορίες: email: lexis@lexis.gr, τηλ. Αθήνας: 210 6777007, τηλ. Θεσ/νίκης: 2310 329350-1.