Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις που έχουν ήδη υιοθετήσει ή σκοπεύουν να υιοθετήσουν τεχνολογίες virtualization, δεν προτίθενται να υλοποιήσουν λύσεις για την ασφάλεια των εικονικών τους περιβαλλόντων. Αυτό το ανησυχητικό στοιχείο προέκυψε από πρόσφατη έρευνα της O+K Research σχετικά με τις τεχνολογίες virtualization. Στην έρευνα συμμετείχαν επαγγελματίες της πληροφορικής που εργάζονται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν ήδη εικονικές υποδομές ή σχεδιάζουν να αποκτήσουν το επόμενο διάστημα. Η έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2012, αποκαλύπτει ότι υιοθέτηση εικονικών υποδομών είναι ιδιαίτερα υψηλή. Συγκεκριμένα, το 62% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υλοποιεί ή έχει ήδη υλοποιήσει λύσεις server virtualization, το 35% σχεδιάζει να υλοποιήσει virtual desktop υποδομές και το 33% σχεδιάζει να αξιοποιήσει λύσεις virtualization για την αποθήκευση δεδομένων. Η έρευνα αναδεικνύει επίσης ότι η εμπειρία χρήσης τεχνολογιών virtualization είναι σε σημαντικά επίπεδα. Στην Ευρώπη, η μέση εμπειρία χρήσης βρίσκεται μόλις κάτω από τα δύο προηγούμενα χρόνια. Το 42% των Ευρωπαίων επαγγελματιών της πληροφορικής πιστεύουν ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεία των συστημάτων είναι λιγότεροι ή σημαντικά λιγότεροι σε ένα εικονικό περιβάλλον, σε σχέση με τις φυσικές υποδομές. Μόλις το 36% πιστεύει ότι οι κίνδυνοι ασφάλειας είναι τουλάχιστον ίδιοι, μια αντίληψη που πλησιάζει περισσότερο στην πραγματικότητα.
Το ποσοστό υιοθέτησης της εξειδικευμένης τεχνολογίας ασφάλειας στα εικονικά περιβάλλοντα είναι ανησυχητικά χαμηλό. Το 55% των Ευρωπαϊκών εταιρειών είτε δεν ενδιαφέρεται καθόλου για λύσεις ασφαλείας εικονικών υποδομών που δεν απαιτούν την εγκατάσταση agents ή ενδιαφέρονται, αλλά δεν σχεδιάζουν να τις υιοθετήσουν. Μόλις το 18% των Ευρωπαϊκών εταιρειών απάντησαν ότι έχουν ήδη υλοποιήσει τέτοιου είδους λύσεις.
Το χαμηλό ποσοστό υιοθέτησης αυτών των λύσεων ασφαλείας δεν μπορεί να εξηγηθεί από πιθανές ανησυχίες για την περιπλοκότητά τους. Για παράδειγμα, η λύση Kaspersky Security for Virtualization είναι άκρως συμβατή με την πλατφόρμα VMware, ενώ είναι εύκολη στη χρήση, καθώς δεν απαιτεί την εγκατάσταση agents. Η λύση εγκαθίσταται με τη μορφή μιας συσκευής ασφαλείας σε όλα τα φυσικά περιβάλλοντα και προστατεύει αυτόματα όλες τις εικονικές μηχανές που «τρέχουν» σε αυτά. Παράλληλα, η λύση Kaspersky Security for Virtualization μπορεί να ενσωματωθεί στις ευρύτερες υποδομές ασφάλειας, συμβάλλοντας – μαζί με άλλες λύσεις της Kaspersky Lab – στην κεντρική προστασία και διαχείριση φυσικών και εικονικών περιβαλλόντων, αλλά και φορητών συσκευών. «Η έρευνα αναδεικνύει ότι η αντίληψη για τους κινδύνους που διατρέχουν τα εικονικά περιβάλλοντα βρίσκεται σε ανησυχητικά επισφαλή επίπεδα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στην ασφάλεια των εικονικών υποδομών, καθώς πιθανή  αποτυχία σε αυτόν τον τομέα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε μια επιχείρηση», σημείωσε ο Konstantin Voronkov, Senior Product Manager of Virtualization Solutions της Kaspersky Lab. «Επίσης, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα ζητήματα ασφάλειας τόσο στα εικονικά, όσο και στα φυσικά τους περιβάλλοντα. Αυτός είναι και ο λόγος που η λύση Kaspersky Security for Virtualization βασίζεται σε μια προσέγγιση που δεν απαιτεί την εγκατάσταση agents και ενσωματώνεται στο Kaspersky Security Center, την κονσόλα διαχείρισης που σχεδιάστηκε για να διαχειρίζεται τις προκλήσεις ασφάλειας σε όλο το εύρος μιας εταιρικής υποδομής», συμπλήρωσε. Περισσότερες πληροφορίες για τη λύση Kaspersky Security for Virtualization είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.kaspersky.com/security-virtualization