Ένα νέο «σκουλήκι», με την ονομασία «Psyb0t», ικανό να δημιουργήσει προβλήματα όχι σε λειτουργικά συστήματα υπολογιστών αλλά σε απλά οικιακά modems/routers του εμπορίουΗ εργασία που θα είχε να επιτελέσει ένα τέτοιου είδους malware είναι ακόμα πιο απλή από αυτή αντίστοιχων προγραμμάτων για πιο σύνθετα λειτουργικά συστήματα (Windows ή Linux), αφού η εξεύρεση κωδικών σε τέτοια συστήματα συνήθως δεν συναντά τα εμπόδια που θα υπήρχαν σε λειτουργικά συστήματα. Για παράδειγμα, συνήθως στα οικιακά modems/routers οι κωδικοί δεν αλλάζουν από τους default, ενώ και η εξεύρεση κωδικών μέσω «επιθέσεων» σε αυτούς, είναι πολύ πιο απλή λόγω της αδυναμίας δήλωσης ενός μέγιστου αριθμού προσπαθειών, μετά από τις οποίες ένας λογαριασμός χρήστη θα κλειδώνει. Το πρόγραμμα διέθετε ήδη έτοιμες λίστες για ανάκτηση κωδικών, καθώς και κώδικα που του έδινε τη δυνατότητα να στοχεύσει πάνω από 40 διαφορετικά μοντέλα του εμπορίου.