Τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συζητήθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο, σύντομα θα μπει σε διαβούλευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα όσα έχει πει έως σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, η νέα Αρχή θα συντονίζει, θα εφαρμόζει και θα ελέγχει το ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικών, μέτρων και δράσεων για την επίτευξη υψηλού επιπέδου Κυβερνοασφάλειας στη χώρα.

Θα εποπτεύεται από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα αποτελέσει την ενιαία και λειτουργική δομή που θα αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές.

Στόχος είναι η αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και η ανάπτυξη του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα.

Με ενδιαφέρον αναμένεται αν με την ευκαιρία του εν λόγω νομοσχεδίου η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να ανταποκριθεί στα θέματα κυβερνοασφάλειας και όσο αφορά τη σχετική δράση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την ασφάλεια της υποδομής 5G.

Βάσει της σχετικής εργαλειοθήκης της ΕΕ (σύνολο δράσεων) η Ελλάδα όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να αξιολογήσουν το προφίλ κινδύνου για τους προμηθευτές τηλεπικοινωνιακού υλικού για τα δίκτυα 5G και να εφαρμόσουν περιορισμούς ή και εξαιρέσεις για τους προμηθευτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Αναφορικά με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας που θεσπίζει το εν λόγω σχέδιο νόμου θα επιτρέψει στη χώρα να ανταποκριθεί σε μια σειρά από εθνικές ανάγκες και ενωσιακές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων:

  • Η  ενίσχυση των δυνατοτήτων, καθώς  και του εποπτικού και επιχειρησιακού ρόλου της Αρχής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2022/2555 (Οδηγία NIS2). Σημειώνεται ότι με την ενσωμάτωση της προαναφερόμενης οδηγίας θα αυξηθούν κατακόρυφα οι εποπτευόμενοι φορείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο της Οδηγίας NIS 1 είναι περίπου 70, ενώ με την ενσωμάτωση στο ελληνικό Δίκαιο της NIS 2, οι φορείς θα ξεπεράσουν τους 2000. Παράλληλα η Αρχή θα λειτουργεί ως Εθνική Αρχή Πιστοποίησης και Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για την κυβερνοασφάλεια.
  • Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις ψηφιακές υπηρεσίες.
  • H θεσμική και τεχνολογική θωράκιση έναντι των κυβερνοαπειλών και συνολική αναβάθμιση του επιπέδου της κυβερνοασφάλειας στη χώρα.
  • Η προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και η ενίσχυση της ικανότητας άντλησης ευρωπαϊκών πόρων.
  • Η ενίσχυση του οικοσυστήματος ψηφιακής καινοτομίας.
  • Η προαγωγή της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας, καθώς και η αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων στην κυβερνοασφάλεια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προκειμένου η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες εθνικές ανάγκες, αλλά και τις επιτακτικές ενωσιακές δεσμεύσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εποπτείας, ενημέρωσης και υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον με ασφαλείς υποδομές.

Της Τέτης Ηγουμενίδη