Στο σύγχρονο ψηφιοποιημένο κόσμο, το τοπίο των απειλών γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο ενώ οι περιορισμένες γνώσεις πολλών εταιρειών να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές, αποτελεί όλο και πιο σύνηθες φαινόμενο. Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι παραβιάσεις δεδομένων και άλλα περιστατικά ασφαλείας δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των μεγεθών και κλάδων. Για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις απειλές, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για τις εταιρείες και τους οργανισμούς η δημιουργία ενός Security Operation Center (SOC) στο οποίο θα συγκεντρώσουν μια αφoσιωμένη ομάδα ασφαλείας.

 

Pylones Hellas

www.pylones.gr

H ομάδα SOC και τα μέλη της

Με σκοπό τον εύκολο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών, η καλύτερη λύση για μία εταιρεία είναι η σύσταση μίας ομάδας SOC. Η ομάδα SOC είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την ανίχνευση και την απόκριση σε κυβερνοεπιθέσεις και απειλές ασφαλείας στην επιχείρηση. Οι επαγγελματίες του SOC παρακολουθούν αδιάλειπτα τις καταγραφές που ανιχνεύονται στα πληροφοριακά τους συστήματα και το δίκτυο της επιχείρησης, εντοπίζουν πιθανά επικίνδυνα περιστατικά και αποκρίνονται άμεσα σε αυτά ώστε να προστατεύσουν την επιχείρηση από απώλειες και παραβιάσεις. Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται από μία ομάδα, η οποία είτε συνίσταται εντός της ίδια της εταιρείας, είτε παρέχεται σε αυτήν ως υπηρεσία από εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει ήδη επανδρωμένη ομάδα SOC (SOCaaS).

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένα μέλη, των οποίων οι ρόλοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εταιρεία και τον κλάδο στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Βασικό μέλος κάθε ομάδας SOC, αποτελεί φυσικά ο SOC Manager, ο οποίος εποπτεύει όλες τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες της ομάδας και δίνει αναφορά στον CISO (Chief Information Security Officer). Οι Security Engineers, είναι εκείνοι που αναπτύσσουν και διαχειρίζονται την αρχιτεκτονική ασφάλειας του οργανισμού. Μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση, δοκιμή, σύσταση, εφαρμογή και διατήρηση εργαλείων και τεχνολογιών ασφάλειας. Επιπλέον, η ομάδα περιλαμβάνει τους Security Analysts, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή ανίχνευσης και, μετ’ έπειτα, αντιμετώπισης τυχόν απειλών και κινδύνων, δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές και οδηγίες προς τους χρήστες. Τέλος, οι Threat Hunters εξειδικεύονται στον εντοπισμό και τον περιορισμό νέων και ενδεχομένως αναβαθμισμένων απειλών ή παραλλαγών τους που καταφέρνουν να περάσουν από τις αυτοματοποιημένες αμυντικές λειτουργίες.

Γιατί να επενδύσω σε μία ομάδα SOC;

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η σύσταση μιας SOC ομάδας, αποτελεί μία ζωτικής σημασίας ενέργεια που θα πρέπει να πραγματοποιήσει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων. Ποιοι είναι όμως, πιο συγκεκριμένα οι βασικοί λόγοι για να επενδύσει κανείς σε μία ομάδα SOC;

  1. Άμεση ανίχνευση των απειλών και απόκριση σε πραγματικό χρόνο

Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας, όπως Digital Forensic and Incident Response (DFIR) και Security Ιnformation and Εvent Μanagement (SIEM), οι αναλυτές SOC μπορούν να ανιχνεύσουν και να αντιδράσουν σε περιστατικά ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο. Η ειδίκευσή τους, τους επιτρέπει να αναλύουν ύποπτες δραστηριότητες, να ερευνήσουν παραβιάσεις και να πραγματοποιήσουν γρήγορα τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να ελαχιστοποιήσουν την αρνητική επίδραση μιας επίθεσης.

  1. Παρακολούθηση και εποπτεία 24/7

Οι επιθέσεις μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή σε 24ωρη βάση. Μια ομάδα SOC λειτουργεί συνεχώς, παρέχοντας παρακολούθηση και εποπτεία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας.

  1. Ανάλυση απειλών και  αποδοτικότητας προγραμμάτων ασφαλείας

Όταν συμβεί ένα περιστατικό ασφαλείας, μια ομάδα SOC διενεργεί λεπτομερείς έρευνες για να καθορίσει την αιτία του περιστατικού, τον βαθμό ζημίας και τις πιθανές ευπάθειες που οδήγησαν στην παραβίαση. Ακόμη, προχωρά σε διερεύνηση και αξιολόγηση της λειτουργικότητας των συστημάτων και προγραμμάτων και στον εντοπισμό πιθανών δυσλειτουργιών.

  1. Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της εταιρείας/του οργανισμού

Μία ακόμη από τις αρμοδιότητες της ομάδας SOC σε μία επιχείρηση, είναι και η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας. Παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με  νέες απειλές και  τεχνικές επίθεσης που μπορεί να χρησιμοποιούν οι δράστες, διεξάγουν προσομοιώσεις επιθέσεων και ενημερώνουν για την αντίδραση σε περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης. Με την ανάπτυξη αυξημένης ευαισθητοποίησης και την παροχή συστάσεων για την ασφάλεια, οι ομάδες SOC ενισχύουν την προστασία των συστημάτων μίας εταιρείας, αλλά και των εργαζομένων της.

H Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου, με μακρά παρουσία άνω των 25 ετών σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσφέρει στους πελάτες της, ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας, με την βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών της. Βοηθά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών του ψηφιακού τους κόσμου, αλλά και στην δημιουργία ενός ισχυρού πλάνου αντίδρασης και πρόληψης σε περιπτώσεις κάποιας κυβερνοεπίθεσης. Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω των αξιόπιστων συνεργασιών της Managed Security Service Providers, είναι οι: Managed Detection and Response (MDR), Security Operation Center as a Service (SOCaaS) και Vulnerability Management as a Service (VMaaS).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.pylones.gr| LinkedIn | Facebook Page| YouTube