Στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού της εταιρείας σε διεθνές, και τοπικό επίπεδο, η Microsoft Ελλάδας, Μάλτας και Κύπρου ανακοινώνει ότι ο Αντώνης Οικονόμου, μέχρι πρότινος Διευθυντής Δημόσιου Τομέα για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Μεγάλων Πελατών για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.
Επιπρόσθετα, ο Παύλος Κιτσανέλης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Δημόσιου Τομέα για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Στον νέο του ρόλο, o Αντώνης Οικονόμου θα συνεργάζεται με μεγάλους οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα και στις τρεις χώρες, για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη χρηστή διακυβέρνηση και βιωσιμότητα. Μέχρι την ανάληψη της νέας θέσης του, ο Αντώνης Οικονόμου κατείχε στη Microsoft τη θέση του Διευθυντή Δημόσιου Τομέα για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό που συντελέστηκε στις τρεις χώρες καθώς και στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση και την εκπαίδευση. Πριν τη Microsoft, είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε άλλες κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και ως σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Ελλάδα, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων παρεμβάσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, διαχείριση προγραμμάτων και έργων και πωλήσεις.

O Παύλος Κιτσανέλης θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και υποστήριξη Κυβερνητικών Οργανισμών για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, στις 3 χώρες της περιφέρειας, αξιοποιώντας λύσεις Cloud και AI της Microsoft που βοηθούν τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να μεταμορφώσουν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες τους, να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους και αποτελεσματικότητα και δημιουργία πραγματικής αξίας για τους πολίτες. Πριν αναλάβει τον ρόλο ήταν Διευθυντής Πωλήσεων σημαντικών Τραπεζικών Πελατών στην Microsoft για την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συνέβαλε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα, καθώς και σημαντική ανάπτυξη για τη Microsoft. Ο Παύλος έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της τεχνολογίας,