Μετά την ανακοίνωση των σχετικών σχεδίων πριν από δύο χρόνια, το ΝΑΤΟ προχωρά στη δημιουργία του πρώτου fund για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τεχνολογίες οι οποίες θεωρούνται στρατηγικές για τους στόχους της συμμαχίας, στην άμυνα και την ασφάλεια.

Τα κράτη μέλη δεσμεύουν κεφάλαια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το Innovation Fund του NATO, το οποίο σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τόσο άμεσες επενδύσεις σε startups, όσο και έμμεσες σε άλλα ταμεία, που με τη σειρά τους υποστηρίζουν νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις αναδυόμενες και disruptive τεχνολογίες.

Οι τομείς εστίασης θα περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτονομία, τη βιοτεχνολογία, τους κβαντικούς υπολογιστές, τη διαστημική τεχνολογία, τα υπερηχητικά συστήματα, την ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες και υλικά κατασκευής και τις επικοινωνίες επόμενης γενιάς.

Οι επενδύσεις θα είναι «στρατηγικής σημασίας» και θα οδηγούν σε υπηρεσίες που ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη ή το ίδιο το ΝΑΤΟ. Το NIF θα εξετάσει κυρίως επενδύσεις πρώιμου σταδίου και μπορεί, επίσης, να πραγματοποιήσει και επιπρόσθετες. Τα πρώτα κεφάλαια θα είναι έως και 15 εκατ. ευρώ, με τις πρώτες επενδύσεις να ανακοινώνονται τον Σεπτέμβριο. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει το NIF σαν ένα «κλασικό VC». Δηλαδή, θα υπάρχουν μελλοντικά κεφάλαια, ενώ έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει «στο διηνεκές».

Το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι το Ταμείο θα είναι το «πρώτο πολυεθνικό venture capital». Οι 23 χώρες που συμμετέχουν είναι Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο. Η Σουηδία θα προστεθεί στο γκρουπ μετά την πλήρη ένταξή της στο ΝΑΤΟ, προσθέτοντας επιπλέον 40 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η δημιουργία του συγκεκριμένου ταμείου μετατοπίζει την εστίαση του ΝΑΤΟ στη συνεργασία με επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των χωρών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την κυβερνοασφάλεια και το deep tech, καθώς και τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες να αναπτύξουν καλύτερη ανεξαρτησία πόρων.

Το ταμείο είναι ένα μέρος του σχεδίου του ΝΑΤΟ γύρω από τις startups. Δημιουργεί, επίσης, τον επιταχυντή DIANA για να υποστηρίξει και να συνεργαστεί στενότερα με νεοφυείς επιχειρήσεις που χτίζουν λύσεις «διπλής τεχνολογίας» – που μπορεί να έχουν άμεση και προφανή εφαρμογή στις βασικές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, αλλά και άλλες μακροπρόθεσμες εφαρμογές.


www.infocom.gr

Χρήστος Κοτσακάς