Η BEWISE προσθέτει στο portfolio της τη νέα υπηρεσία GDPR Compliance – Data Protection Officer (DPO), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν σε εταιρείες, από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η υπηρεσία GDPR ComplianceDPO, καλύπτει για πολλές εταιρείες την απαίτηση του κανονισμού για έναν ανεξάρτητο DPO, μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες έως και ένα πλήρες μοντέλο ανάθεσης.

Η ομάδα που δημιούργησε η BEWISE, καλύπτει προς το παρόν την Ελλάδα και την Κύπρο με εξειδικευμένα στελέχη σε εμπορικά και νομικά θέματα. Ενδεικτικά η υπηρεσία GDPR Compliance -DPO περιλαμβάνει:

  • Συμβουλές σχετικά με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων και τις διασφαλίσεις
  • Εκτιμήσεις ετοιμότητας GDPR
  • Υποστήριξη και διεκπεραίωση αιτήσεων πρόσβασης
  • Διαχείριση παραβίασης δεδομένων, παρακολούθηση, έλεγχος και αναφορά
  • Προγράμματα προστασίας δεδομένων και εκπαίδευσης στελεχών
  • Έλεγχοι συμμόρφωσης για την προστασία δεδομένων
  • Συμβουλές Privacy-by-Design σε νέα συστήματα και εφαρμογές
  • Υπεύθυνος επικοινωνίας μεταξύ εταιρείας και εποπτικής αρχής για θέματα που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων και κατά περίπτωση συμβουλευτική για οποιοδήποτε άλλο θέμα.