<, πηγή χρηματοδότησης της βίας για ένοπλες ομάδες αποτελεί το εμπόριο των ορυκτών προϊόντων από τη ΛΔΚ. Κάποια από τα αποκαλούμενα «ορυκτά σύγκρουσης» βρίσκονται σε πολλά είδη προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών.

Η Intel, έχει θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία μέσα στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της, για να επικυρώσει ότι οι πηγές της – που παρέχουν ταντάλιο, κασσίτερο, βολφράμιο και χρυσό, που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες λιθογραφίας πυριτίου και στη συσκευασία των επεξεργαστών που παράγονται σε εργοστάσια της Intel – δεν χρηματοδοτούν ακούσια αυτή τη σύγκρουση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.Ο κ.Krzanich προκάλεσε το σύνολο της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών να ακολουθήσει τις προσπάθειες της Intel.