Η εταιρεία Orthology (www.orthology.gr), ανακοίνωσε ότι η GFI Software εμπλούτισε περαιτέρω το βραβευμένο της λογισμικό log management GFI EventsManager, το οποίο περιλαμβάνει πλέον δυνατότητες active network και παρακολούθησης διακομιστών, τα οποία συναντά κανείς στην επίσης δημοφιλή εφαρμογή της GFI, NetworkServerMonitor.

Οι νέες αυτές δυνατότητες, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες λειτουργίες log management του GFI EventsManager, δίνει στους διαχειριστές μια ολιστική ενημέρωση όσον αφορά στις επιδόσεις των υποδομών τους. Οι λειτουργίες ενεργού δικτύου καθώς και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας των διακομιστών παρέχει σε πραγματικό χρόνο, την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, των υποδομών του δικτύου, των εφαρμογών καθώς και των υπηρεσιών. Οι προηγμένες δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης λειτουργούν σε συνδυασμό με το log-based σύστημα παρακολούθησης του GFI EventsManager, παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης των διαφορετικών λειτουργικών πτυχών του περιβάλλοντος μηχανογράφησης συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητας και διαθεσιμότητας των πρωτοκόλλων δικτύου, την απόδοση των συσκευών του δικτύου, καθώς και τη χρήση και απόδοση των servers και των υπηρεσιών υποδομής. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός των χαρακτηριστικών παρέχει επίσης στους διαχειριστές πληροφορίες που απαιτούνται για γρήγορη και εύκολη αντιμετώπιση περιστατικών που έχουν αναφερθεί από το ενεργό σύστημα παρακολούθησης.

Η τελευταία έκδοση του GFI EventsManager περιλαμβάνει ενισχυμένη ασφάλεια κονσόλας που βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές της βιομηχανίας. Οι διαχειριστές, μπορούν να επιβάλουν διακριτική πρόσβαση σε δεδομένα, με την ανάθεση συγκεκριμένων υπολογιστών σε κάθε χρήστη του GFI EventsManager, έτσι ώστε να χορηγούν δικαιώματα πρόσβασης στην κονσόλα του GFI EventsManager, περιορίζοντας την πρόσβασή τους μόνο στη διαμόρφωση, στην υποβολή εκθέσεων και στην περιήγηση σε στοιχεία που προέρχονται από τους υπολογιστές που διαχειρίζονται.

Ο νέος GFI EventsManager περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ευέλικτη αποθήκευση: Η βελτιωμένη βάση δεδομένων του EventsManager περιλαμβάνει φυσική διαγραφή των αρχείων καταγραφής συμβάντων με ασφαλή και ελεγμένο τρόπο, ελευθερώνοντας χώρο στο δίσκο που καταλαμβάνεται από τα γεγονότα που διαγράφονται. Η ευέλικτη αυτή μορφή αποθήκευσης, επιτρέπει την απευθείας σύνδεση με τα στοιχεία και την εξ αποστάσεως αποθήκευση δεδομένων.
Προστασία από εξωτερικές παρεμβάσεις: Εκτός από την κρυπτογραφημένη αποθήκευση και την ελεγχόμενη πρόσβαση στα δεδομένα μέσα από την κονσόλα, η λύση περιλαμβάνει και δυνατότητα να κόβει σε μικρότερα τμήματα την καταγραφή των δεδομένων για την περαιτέρω προστασία ενάντια σε ενδεχόμενες προσπάθειες καταστροφής τους.
Προεπιλεγμένη υποστήριξη log: Ένα νέο σχήμα XML parsing, που διατίθεται από προεπιλογή, επιτρέπει στους διαχειριστές να συλλέγουν και να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αποθηκεύουν τα δεδομένα που περιέχονται σε αρχεία XML. Ένα πρόσθετο κείμενο καταγραφής DHCP επιτρέπει τον έλεγχο και την παρακολούθηση στις αναθέσεις DHCP IP σε διακομιστές Windows DHCP.
Λειτουργία εισαγωγής/εξαγωγής: Ο EventsManager περιλαμβάνει πλέον τη δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής γεγονότων από άλλες βάσεις δεδομένων EventsManager, βασισμένα σε χρονοδιάγραμμα, αλλά και προαιρετικά με βάση τα φίλτρα. Οι διαχειριστές μπορούν να διακινούν δεδομένα συμβάντων μεταξύ των δύο βάσεων δεδομένων.

Περισσότερα για την GFI Software και τα προϊόντα της θα βρείτε στο www.gfi.com όπου θα βρείτε trial για 30ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την Orthology, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.orthology.gr