Οι σημαντικές προκλήσεις και οι επικρατέστερες τάσεις για την αγορά του οργανωμένου λιανικού εμπορίου σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζονται στην πρόσφατη έρευνα της KPMG

Το λιανικό εμπόριο παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη παρόλες τις προκλήσεις που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με την έρευνα της KPMG στην Ελλάδα, “The future of Retail: A deep dive into grocery Retail in Greece”.  Ειδικότερα, το οργανωμένο λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους υποτομείς του λιανικού εμπορίου, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η έρευνα “The future of Retail: A deep dive into grocery Retail in Greece” επικεντρώνεται στη δομή, στο μέγεθος, στην ανάπτυξη και στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια περιγράφει σε υψηλό επίπεδο τους βασικούς ανταγωνιστές της αγοράς και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, εστιάζει στη μελλοντική πορεία της παγκόσμιας αγοράς, τονίζοντας τις τάσεις που κυριαρχούν, τις τεχνολογίες που θα οδηγήσουν τον κλάδο, καθώς και το τοπίο που έχει διαμορφωθεί στην Ελληνική αγορά.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα παρακάτω:

  • Παρά τις αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία, την τελευταία 5ετια το οργανωμένο λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κύκλου εργασιών ίσο με 7.1%, ποσοστό αντίστοιχο με το σύνολο του λιανικού εμπορίου.
  • Την ίδια περίοδο, το περιθώριο μεικτού κέρδους του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα παρουσιάζει ανάπτυξη με μέσο ετήσιο ρυθμό ίσο με 3%.
  • Ο λόγος των χρεών σε σχέση με την κερδοφορία (Net debt / EBITDA) παρουσιάζει μείωση, φτάνοντας στο 3.9 για το 2021, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις καταφέρνουν και βελτιώνουν την κερδοφορία τους τα τελευταία χρόνια.
  • Ο αριθμός των καταστημάτων οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί στα 2,700, τα οποία ανήκουν σε 53 αλυσίδες.
  • Οι έξι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές στην Ελλάδα είχαν κύκλο εργασιών περίπου ΕΥΡΩ 8.46 δις αθροιστικά για το 2021, ποσό αυξημένο κατά 61% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών τους για το 2017.

Οι κυρίαρχες τάσεις παγκοσμίως για τις επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου είναι η εισχώρηση της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, όπως το metaverse, η υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, η αυτόνομη παράδοση των προϊόντων, οι συνεργασίες και τα οικοσυστήματα μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και ο σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας επόμενης γενιάς.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα, οι επικρατέστερες τάσεις είναι η επέκταση της φυσικής παρουσίας των μεγάλων ανταγωνιστών μέσω εξαγορών τοπικών αλυσίδων με μικρά καταστήματα, η επιστροφή των καταναλωτών στην αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η εστίαση και η επένδυση σε πρωτοβουλίες ESG, καθώς και η προτίμηση των καταναλωτών στην εξαιρετικά γρήγορη παράδοση συγκεκριμένου εύρους προϊόντων μέσω του Quick commerce.

Συμπερασματικά, η αγορά του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, παρόλα τα εμπόδια και τις προκλήσεις που εξελίσσονται παγκοσμίως. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στις δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις διαδικασίες back office, όσο και στην άμεση επαφή με τους καταναλωτές κατά τη διαδικασία των αγορών, θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη και στις δύο πλευρές και θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Με αφορμή την έρευνα, ο Δημήτριος Τανός, Partner, Audit, ΚPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά, «Τα ευρήματα της έρευνας μας βοηθούν να χαρτογραφήσουμε τις σημαντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια η αγορά του οργανωμένου λιανικού εμπορίου, καθώς και τις επικρατέστερες τάσεις της αγοράς στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Η εστίαση και επένδυση σε πρωτοβουλίες ESG, όπως και η χρήση νέων τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην επαφή με τους καταναλωτές, θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, ο οποίος λειτουργεί καταλυτικά για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας γενικότερα.»

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα “The future of Retail: A deep dive into grocery Retail in Greece” της KPMG εδώ.