Με έδρα την Πάτρα, το Uni SystemsKnowledge Technology Hub έχει ως στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένης ομάδας στελεχών που θα καλύπτει ποιοτικά και ποσοτικά τις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων

Η Uni Systems σε συνεργασία με τη Knowledge, εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής με 30ετή επιτυχημένη πορεία, ανακοινώνουν την ίδρυση του Uni Systems-Knowledge Technology Hub στην Πάτρα. Στόχος του Κέντρου Τεχνολογίας είναι η δημιουργία ευκαιριών ψηφιακής ανάπτυξης και απασχόλησης στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων που θα υποστηρίζουν τις αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πέντε χρόνια από την έναρξη της επιτυχημένης συνεργασίας των δύο εταιρειών, το 2018, η Uni Systems και η Knowledge επεκτείνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη ενός Κέντρου Τεχνολογίας που θα ενισχύσει την τοπική ψηφιακή οικονομία και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες της Uni Systems σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση σύνθετων έργων.

Αρχικός στόχος είναι η δημιουργία ομάδας 100 περίπου εξειδικευμένων στελεχών εντός του 2024 με εστίαση σε ειδικότητες του κύκλου ανάπτυξης λογισμικού, συγκεκριμένα, αναλυτές, προγραμματιστές, testers και architects.

Η δημιουργία Technology Hubs είναι μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Uni Systems που επέλεξε να διευρύνει τη συνεργασία της με τη Knowledge βάσει των συγκλινόντων λειτουργιών των δύο εταιρειών και των κοινών χαρακτηριστικών τους, όπως το υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής κατάρτισης εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την εμπειρία στην υλοποίηση  μεγάλων έργων και την αξιοπιστία παράδοσής τους. Επιπλέον, η Πάτρα θα λειτουργήσει ως ένας τεχνολογικός κόμβος που θα αντλεί δυναμικό από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, μια Περιφέρεια με σημαντική δυναμική σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό και στελεχιακό δυναμικό της.