Η Cyber Noesis αναδείχθηκε με μια πανευρωπαϊκή διάκριση από τον European Defence Agency (EDA) στις 30 Νοεμβρίου 2023 κατακτώντας το βραβείο στον διαγωνισμό «Defence Innovation Prize 2023», στην κατηγορία «Technologies for Communication and Information Systems». Η πρόταση που υπέβαλε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, είχε τίτλο «AIassisted dynamic risk management for contextaware access control in Zero Trust Architectures».

https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2023/12/01/eda-innovation-prize-2023

Η λύση που προτάθηκε, εισάγει μια καινοτόμο προσέγγιση για την προστασία των πόρων των οργανισμών έναντι υφιστάμενων και αναδυόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο, συνδυάζοντας τρεις βασικούς ερευνητικούς τομείς: την Αρχιτεκτονική Μηδενικής Εμπιστοσύνης (Zero Trust Architecture – ΖΤΑ), τη Διαχείριση και Διάδοση Πληροφοριών σχετικά με απειλές στον κυβερνοχώρο (Cyber Threat Intelligence) και τη Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων (Dynamic Risk Management).

Η ενίσχυση των Aρχιτεκτονικών Mηδενικής Eμπιστοσύνης αποσκοπεί στον έλεγχο πρόσβασης και λήψης αποφάσεων με βάση το υφιστάμενο επίπεδο κινδύνου. Η προτεινόμενη δυναμική διαχείριση κινδύνων, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης υπό όρους, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες σε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο τόσο για απειλές όσο και για ευπάθειες. Η λύση αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια των στρατιωτικών επικοινωνιακών συστημάτων και να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των κρίσιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων.


Σχετικά με το Defence Innovation Prize

Ο European Defence Agency (EDA) απονέμει από το 2018 το Defence Innovation Prize σε εταιρείες και ερευνητικούς φορείς που παρουσιάζουν τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες που εφαρμόζονται στον τομέα της άμυνας. Το βραβείο προωθεί την καινοτομία στην άμυνα στην Ευρώπη και παρέχει στις βιομηχανίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στους ερευνητικούς οργανισμούς και στα πανεπιστήμια την ευκαιρία να προβάλουν την τεχνογνωσία τους.

https://eda.europa.eu/what-we-do/research-technology/hedi/innovation-prize

Σχετικά με την Cyber Noesis

Η Cyber Noesis εδρεύει στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 2015 από μια ομάδα ειδικών στην Ασφάλεια πληροφοριών, που κατέχουν σημαντική τεχνογνωσία και εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στον τομέα των Επιχειρήσεων, του Βιομηχανικού Αυτοματισμού και των Τηλεπικοινωνιών, με αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή προηγμένων λύσεων και υπηρεσιών Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

H Cyber Noesis, έχοντας εκτεταμένη εμπειρία στον τρόπο που οι σύγχρονες επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την Ασφάλεια πληροφοριών, έχει αναπτύξει ένα πλήρες σύνολο Συμβουλευτικών υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ψηφιακής ασφάλειας αλλά και στη Συμμόρφωση με τα απαιτητικά (ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης/επιχειρηματικής δραστηριότητας) Νομικά και Κανονιστικά πλαίσια. Επιπροσθέτως, η Cyber Noesis εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης, Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών & Ιδιωτικότητας.

www.cybernoesis.com

 Σχετικά με το Ερευνητικό Εργαστήριο Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριών

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριών (WESiS) του τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ιδρύθηκε το 2020 με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής, καθώς και την ανάληψη μελετητικών, συμβουλευτικών και αναπτυξιακών έργων στα γνωστικά αντικείμενα της Κυβερνοασφάλειας, της Ασφάλειας Πληροφοριών, και της Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

Το εργαστήριο και τα διακεκριμένα και με εκτενή εμπειρία μέλη του, έχουν συμμετάσχει και διεκπεραιώσει επιτυχώς ένα πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Η διαρκής ερευνητική δραστηριότητα των μελών του στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα και σε τεχνολογίες αιχμής, αποτυπώνεται στο πλούσιο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο τους.          

www.wesis.cs.ihu.gr