Η προστασία των εταιρικών δεδομένων είναι απαραίτητη στο υβριδικό μοντέλο εργασίας, με τα εργαλεία που παρέχονται, για κάθε μοντέρνο περιβάλλον εργασίας. Η υιοθέτηση του υβριδικού μοντέλου επιταχύνεται, απαιτώντας από τους εργαζόμενους να μπορούν να εργάζονται ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε συσκευή και τοποθεσία, προσφέροντάς τους μεγάλη ευελιξία. Οι σύγχρονοι χώροι εργασίας, όπως διαμορφώνονται, αποκτούν μια πολυπλοκότητα από το διευρυμένο φάσμα εφαρμογών και υπηρεσιών. Παράλληλα, οι απειλές κατά της πνευματικής ιδιοκτησίας αυξάνονται συνεχώς, ως αποτέλεσμα είτε κακόβουλων ενέργειων είτε ανθρώπινου λάθους.

Πέτρος Λιβάνιος,

Senior Technology Advisor, Office Line
www.officeline.gr

 

 

 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον σύγχρονο χώρο εργασίας είναι η διασφάλιση της προστασίας δεδομένων σε ολόκληρο το ψηφιακό τοπίο ενός οργανισμού, χωρίς να υπάρχει επίπτωση στην παραγωγικότητα των χρηστών. Η συνένωση πολλών μεμονωμένων λύσεων μπορεί να οδηγήσει σε μια περίπλοκη στάση ασφαλείας που επιβαρύνει υπερβολικά τις λειτουργίες και ενθαρρύνει τους χρήστες να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας. Στο νέο περιβάλλον, όπου τα δεδομένα και οι χρήστες “περιφέρονται“ ελεύθερα, η προστασία των εταιρικών σας πληροφοριών απαιτεί μια νέα προσέγγιση και στρατηγική.

Ενισχύστε τον οργανισμό σας με προστασία δεδομένων χωρίς μεγάλο κόπο!

Το Microsoft 365 περιλαμβάνει ενσωματωμένες λύσεις DLP, που μοιράζονται πληροφορίες από τα τρισεκατομμύρια σήματα ασφαλείας, σε όλο το παγκόσμιο οικοσύστημα της Microsoft. Σας επιτρέπει να μειώσετε τον αριθμό των εφαρμογών ασφαλείας που διαχειρίζεστε, ενσωματώνοντας εύκολα τα εργαλεία προστασίας και παραγωγικότητας, σε μια ενιαία πλατφόρμα που προστατεύει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε χρήστη, συσκευή και εφαρμογή.

Καθώς πολύτιμες πληροφορίες ρέουν μέσα και έξω από τον οργανισμό σας και οι απειλές γίνονται πιο εξελιγμένες, οι εγγενείς τεχνολογίες του Microsoft 365 βοηθούν στην αποφυγή απώλειας δεδομένων, χωρίς να επιβραδύνουν την εξέλιξη και τις εργασίες της επιχείρησής σας. Δημιουργούμε τον περιβάλλον για να αναγνωρίσετε να προστατεύσετε και να ελέγξετε τα δεδομένα σας σε όλη την διάρκεια της ζωής τους.

 • Αναγνώριση: Κατανόηση των τοπίου των δεδομένων και αναγνώριση των σημαντικών δεδομένων σε όλο το εύρος του υβριδικού περιβάλλοντος.
 • Προστασία: Εφαρμογή ευέλικτων πολιτικών για την προστασία που περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση, περιορισμούς πρόσβασης και οπτικές σημάνσεις μέσα στα αρχεία.
 • Αποτροπή απώλειας: Εντοπισμός επικίνδυνης συμπεριφοράς και αποτροπή τυχαίας κοινής χρήσης των ευαίσθητων πληροφοριών.
 • Διακυβέρνηση: Αυτοματισμοί για την διατήρηση, διαγραφή και αποθήκευση των δεδομένων με τρόπο που επιτρέπει την κανονιστική συμμόρφωση.

Προστασία και Διακυβέρνηση δεδομένων

Η κοινή χρήση ψηφιακών αρχείων είναι πλέον ευκολότερη και γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Προστατεύουμε τα πολύτιμα εταιρικά δεδομένα χωρίς να επιβαρύνουμε την παραγωγικότητα του τελικού χρήστη. Δημιουργούμε κατανοητές ετικέτες ταξινόμησης (classification labels) σύμφωνα με την ευαισθησία των δεδομένων και ταξινομούμε και προστατεύουμε τα κρίσιμα δεδομένα με κρυπτογράφηση, σήμανση περιεχομένου και προστασία απώλειας δεδομένων στις τελικές συσκευές.

Με την αυτόματη ταξινόμηση, κλιμακώνουμε την προστασία δεδομένων χωρίς να απαιτείται από τους χρήστες να ταξινομούν αρχεία. Δημιουργούμε κανόνες αναγνώρισης διαβαθμισμένου περιεχόμενου και προσθέτουμε αυτόματα ετικέτες με βάση πρότυπα που αφορούν τους κανονισμούς ή άλλους  προσαρμοσμένους επιχειρηματικούς κανόνες.

Έτσι, καλύπτουμε την κρίσιμη ανάγκη διασφάλισης της απαραίτητης πρόσβασης στους εταιρικούς πόρους όπως το SharePoint και το Teams, ελέγχουμε την εξωτερική κοινή χρήση και τα επίπεδα απορρήτου των δεδομένων, αποτρέπουμε την μη έγκαιρη διαγραφή, επισημαίνουμε περιεχόμενο ως μητρώο ή ενεργοποιούμε την αυτόματη απόρριψη περιεχομένου, ώστε να διατηρείται ό,τι χρειάζεται για την κανονιστική συμμόρφωση του οργανισμού σας.

Έλεγχος της έκθεσης δεδομένων

Η έκθεση των δεδομένων σε εφαρμογές και πλατφόρμες κοινής χρήσης αρχείων, ολοένα και αυξάνεται. Με τις λειτουργίες του Microsoft 365, σας δίνουμε την δυνατότητα να αποφασίσετε πως οι χρήστες μοιράζονται περιεχόμενο και επιπλέον προσθέτουμε περιορισμούς χρήσης, χρονικής διάρκειας ή επιπλέον κωδικού πρόσβασης. Για άτομα εκτός του οργανισμού σας, ορίζουμε τι μπορεί να κοινοποιηθεί ή αποτρέπουμε εντελώς την εξωτερική κοινή χρήση. Μπορούμε να ορίσουμε πολιτικές κοινής χρήσης για ολόκληρο τον οργανισμό ή για μεμονωμένες ομάδες χρηστών. Πέρα από την κοινή χρήση, μπορούμε να ενσωματώσουμε πρόσθετα στοιχεία ελέγχου όπως watermarks, λήξη κοινόχρηστων συνδέσμων και περιορισμούς στα domains.

Επιλέγοντας τις προτιμήσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, διασφαλίζουμε ότι η συνεργασία εντός και εκτός του οργανισμού σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και σας διαθέτουμε τα εργαλεία που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε κεντρικά την ασφάλεια και την πρόσβαση, ώστε να ανταποκρίνονται στις μοναδικές απαιτήσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Τα δεδομένα σας διαθέσιμα πάντα και όπου τα χρειάζεστε

Με τους εργαζομένους απομακρυσμένα, οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι επιχειρηματικές υποχρεώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σύνθετες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών αποτροπής απώλειας  δεδομένων. Οι χρήστες σας είναι πλέον συνδεδεμένοι με τα άτομα και το περιεχόμενο που έχουν μεγαλύτερη σημασία, ανεξάρτητα από το πού εργάζονται. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις πολιτικές κοινής χρήσης, ασφάλειας και συμμόρφωσης ξεχωριστά για κάθε περιοχή, όλα από μια ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης.

Παραδίδουμε συνολικό reporting και προτάσεις βελτίωσης

Διαμορφώνουμε, διαχειριζόμαστε τις πολιτικές και προβάλουμε αναλυτικά στοιχεία της χρήσης των δεδομένων για οποιοδήποτε περιβάλλον, εφαρμογές, υπηρεσίες και συσκευές, από μία κονσόλα για να είστε σε θέση να:

 • παρακολουθείτε επισημασμένα και προστατευμένα έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ολόκληρο τον οργανισμό σας,
 • προσδιορίσετε έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες εντός του οργανισμού σας,
 • παρακολουθείτε την πρόσβαση των χρηστών σε διαβαθμισμένα έγγραφα και emails,
 • ελέγχετε τις αλλαγές ταξινόμησης εγγράφων,
 • προσδιορίσετε έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες που μπορεί να θέτουν τον οργανισμό σας σε κίνδυνο εάν δεν προστατεύονται,
 • δημιουργήσετε συστάσεις προς τους τελικούς χρήστες και ναι μετριάσετε τον κίνδυνο έκθεσης,
 • προσδιορίσετε πότε έχουν πρόσβαση σε προστατευμένα έγγραφα εσωτερικοί ή εξωτερικοί χρήστες και εάν η πρόσβαση παραχωρήθηκε νόμιμα.

Η Office Line ως πιστοποιημένος Gold Microsoft Security Partner, επενδύει συνεχώς στην επιμόρφωση των ανθρώπων της στον τομέα του Cloud Security. Έχοντας την εμπειρία μιας σειράς πετυχημένων υλοποιήσεων Security σε οργανισμούς, μέσα στο 2021 έχει καταφέρει να διαπρέψει στον κλάδο, αποκτώντας το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης στις λύσεις Security της Microsoft. Συγκεκριμένα,  πληρώντας τις υψηλά κριτήρια πιστοποίησης που έχει θέσει η Microsoft, είναι η μοναδική εταιρεία που διαθέτει τα Identity & Access Management Advanced Specialization, Threat Protection Advanced Specialization, Information Protection and Governance Advanced Specialization του Microsoft 365.

Τα Advanced Specializations πιστοποιούν την μεθοδολογία, την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία σε έργα της ομάδας της Office Line σε καίριους τομείς λύσεων ασφάλειας, των οποίων τα οφέλη αναπτύχθηκαν παραπάνω. Η εταιρεία έχει την ικανότητα να ικανοποιεί ταχύτατα κρίσιμα αιτήματα επιχειρήσεων που επιζητούν την απρόσκοπτη και ασφαλή τους επιχειρησιακή τους συνέχεια, για αυτό το λόγο υποστηρίζει και εφαρμόζει τις λύσεις Information Protection and Governance της Microsoft. Έτσι όλοι οι χρήστες, οι συσκευές, οι εφαρμογές και τα εταιρικά δεδομένα είναι ασφαλή και άμεσα διαθέσιμα πάντα και από παντού!