Αυξανόμενη βαίνει η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ήδη, το 67% των πολιτών, πανευρωπαϊκά, απαντά ότι έχει γνώση για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ενώ το 57% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι γνωρίζει την αρμόδια δημόσια Αρχή της χώρας του, που είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων. Πρόκειται για σημαντική αύξηση από την αντίστοιχη αναλογία που ίσχυε το 2015 και ήταν τέσσερις στους δέκα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της συμπλήρωσης ενός έτους από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού, οι αρμόδιες εθνικές Αρχές, πανευρωπαϊκά, έχουν δεχθεί εδώ και ένα χρόνο, που ενεργοποιήθηκε ο GDPR, περίπου 145.000 αναφορές πολιτών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα.

Στο μεταξύ, από το Μάιο του 2018, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός, οι παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων φθάνουν ήδη τις 89.271. Θυμίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών και διαπιστώνουν παραβίασή τους, είναι υποχρεωμένες να το αναφέρουν στους άμεσα ενδιαφερόμενους εντός 72 ωρών το αργότερο. Στο μεταξύ, από τα ίδια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι οι καταγγελίες, που έχουν υποβληθεί από την έναρξη εφαρμογής του GDPR το Μάιο του 2018, αφορούν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες Telemarketing, προωθητικά e-mails και υπηρεσίες παρακολούθησης video. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, αρκετές υποθέσεις υψηλού επιπέδου βρίσκονται σε στάδιο διερεύνησης αυτήν τη στιγμή. Κάποιες από αυτές είναι σοβαρές και θα μπορούσαν να καταλήξουν στην επιβολή προστίμων, που αντιστοιχούν μέχρι και στο 4% του ετήσιου τζίρου των εταιρειών, που παραβιάζουν τον GDPR.

Επέτειος ενός έτους
Στις 25 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της πρώτης επετείου από την έναρξη εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Ένα χρόνο μετά, το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει καταγράψει περισσότερες από 400 διασυνοριακές υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το πρόσθετο όφελος από τον GDPR, δεδομένου ότι η προστασία των δεδομένων δεν σταματά στα εθνικά σύνορα. “Αυτοί οι ρηξικέλευθοι κανόνες δεν προσάρμοσαν απλώς την Ευρώπη στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, αλλά αποτέλεσαν, επίσης, παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Από την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη δικτύων 5G έως την ακεραιότητα των εκλογών μας, οι ισχυροί κανόνες προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πολιτικών και των τεχνολογιών μας, με βάση την εμπιστοσύνη των πολιτών”, αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, κ. Άντρους Άνσιπ και η Επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, κυρία Βιέρα Γιούροβα.

Το σκεπτικό
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων αποτελεί ενιαίο σύνολο κανόνων με κοινή προσέγγιση σε επίπεδο Ε.Ε. όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο εφαρμόζεται άμεσα στα κράτη-μέλη. Εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 και έκτοτε, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη έχουν αναπροσαρμόσει την εθνική τους νομοθεσία υπό το πρίσμα του. Η Επιτροπή θα προβεί σε απολογισμό του ενός έτους εφαρμογής στις 13 Ιουνίου, ενώ θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των νέων κανόνων το 2020.

Πηγή: sepe.gr

της Νατάσας Φραγκούλη