Το Zero Trust και το Identity Governance, μαζί, έχουν γίνει μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας σήμερα.

 

Ανδρέας Παπαθανασόπουλος

Senior Sales Executive
Pylones Hellas – www.pylones.gr

 

 

 

 

Η παραδοσιακή προσέγγιση της προστασίας της περιμέτρου δεν λειτουργεί πλέον. Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία ο αριθμός των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Τις περισσότερες φορές, οι επιτιθέμενοι αποκτούν πρόσβαση στα δίκτυα των οργανισμών εκμεταλλευμένοι αδύναμους ή κλεμμένους κωδικούς πρόσβασης, που συχνά αποκτώνται μέσω phishing

Ο στόχος του Zero Trust είναι η οικοδόμηση κυβερνοασφάλειας που «δεν εμπιστεύεται ποτέ Τυφλά », αλλά «πάντα επαληθεύει». Αυτό παραδοσιακά σήμαινε την επαλήθευση Ποιος έχει πρόσβαση σε Τι .

Τι συμβαίνει όμως όταν μια Digital Identity δεν αντιπροσωπεύει πια έναν άνθρωπο αλλά  επεκτείνεται σε μηχανήματα όπως  IoT like devices, workloads, Robot (Bot), RPA (Robotic Process Automation), ή άλλους τύπους IDENTITY στο μέλλον; Τι συμβαίνει όταν η πρόσβαση δεν είναι πλέον εντός ενός παραδοσιακου firewall , αλλά θα μπορούσε επίσης να βρίσκεται στο cloud, σε multi-cloud ή σε ένα κοντέινερ Docker που εκτελείται σε Kubernetes; Πώς ένας οργανισμός παρακολουθεί τον αυξανόμενο κατάλογο νόμων και κανονιστικών οδηγιών  όπως οι FERPA, GDPR, HIPPA, CCPA, SOX και πολλοί άλλοι;

Οι ερωτήσεις που θέτει πλέον το Identity Governance είναι οι εξής :

  • Ποιος έχει αυτήν τη στιγμή πρόσβαση?
  • Ποιος θα έπρεπε να έχει πρόσβαση?
  • Πώς χρησιμοποιείται η πρόσβαση?

Σε αυτή την προσέγγιση, η εμπιστοσύνη δεν δίνεται ποτέ αυτόματα και πρέπει να κερδίζεται συνεχώς. Το θεμέλιο του Zero Trust είναι το identity, και το Identity Governance and Administration (IGA ) είναι το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή αυτής της Zero Trust στρατηγικής ασφάλειας.

 

Πώς το Identity Governance μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να εφαρμόσουν μια ολιστική στρατηγική zero-trust

Το Identity Governance είναι η διαδικασία διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της πρόσβασης σε συστήματα, εφαρμογές και δεδομένα. Περιλαμβάνει τη χρήση πολιτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών για να διασφαλιστεί ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται, όταν τις χρειάζονται και από οποιαδήποτε συσκευή.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του identity governance είναι η δυνατότητα παροχής λεπτομερούς ελέγχου της πρόσβασης σε συστήματα και δεδομένα. Καθορίζοντας πολιτικές που καθορίζουν ποιοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ποιους πόρους, οι εταιρείες μπορούν να εξασφαλίσουν ότι μόνο όσοι χρειάζονται πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες μπορούν να το κάνουν. Αυτό βοηθά στη μείωση του κινδύνου παραβίασης δεδομένων και κακόβουλων επιθέσεων, καθώς και στην εκπλήρωση των απαιτήσεων συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Μια άλλη βασική πτυχή του identity governance είναι η ικανότητα παροχής συνεχούς παρακολούθησης και επιβολής των πολιτικών πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν και να ανταποκριθούν σε οποιεσδήποτε αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών που μπορεί να υποδηλώνουν απειλή για την ασφάλεια. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης αρχίσει ξαφνικά να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες στις οποίες δεν είχε ποτέ πρόσβαση στο παρελθόν, τα συστήματα διακυβέρνησης ταυτότητας μπορούν να το επισημάνουν ως πιθανό ζήτημα ασφάλειας και να ενεργοποιήσουν μια έρευνα ή απάντηση. Αυτό βοηθά τις εταιρείες να παραμείνουν μπροστά από τις εξελισσόμενες απειλές και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων.

Εκτός από αυτά τα οφέλη, το identity Governance βοηθά επίσης τις εταιρείες να εφαρμόσουν μια ολιστική στρατηγική Zero Trust. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση της ταυτότητας ως τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας και την ενσωμάτωσή της σε κάθε πτυχή της αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ασφαλείας που εκτείνεται σε ολόκληρο τον οργανισμό τους, παρέχοντας προστασία από άκρο σε άκρο από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Μια προσέγγιση για την εφαρμογή μιας ολιστικής στρατηγικής Zero Trust το Identity Governance παρέχει μια πλατφόρμα για τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων πρόσβασης, των εγκρίσεων, των πιστοποιήσεων και των αναφορών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να απλοποιήσουν και να εξορθολογίσουν τις διαδικασίες Identity Governance, μειώνοντας τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών ασφαλείας τους.

Με το Identity Governance, οι εταιρείες μπορούν επίσης να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις για τα δεδομένα ταυτότητας και τις σχέσεις τους, βοηθώντας τις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον έλεγχο πρόσβασης και τη διαχείριση κινδύνου.

Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ταυτότητα είναι το νέο Firewall.

Η Identity Governance είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της εφαρμογής μιας Zero Trust στρατηγικής, παρέχοντας στις εταιρείες λεπτομερή έλεγχο της πρόσβασης σε συστήματα και δεδομένα, συνεχή παρακολούθηση και επιβολή πολιτικών πρόσβασης και μια ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας. Με την ενσωμάτωση του Identity Governance στην αρχιτεκτονική ασφαλείας τους, οι εταιρείες μπορούν να παραμείνουν μπροστά από τις εξελισσόμενες απειλές και να προστατεύσουν τις ευαίσθητες πληροφορίες τους από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Με την λύση Identity Governance and Administration (IGA) της SailPoint, οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη λύση διακυβέρνησης ταυτότητας που τους βοηθά να απλοποιήσουν και να εξορθολογήσουν τις λειτουργίες ασφαλείας τους, παρέχοντας παράλληλα βαθύτερες γνώσεις για τα δεδομένα ταυτότητας και τις σχέσεις τους.

Η SailPoint είναι ο identity pioneer και market leader κατά Gartner.

Αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης (AI)  και του Machine Learning, το SailPoint αυτοματοποιεί τη διαχείριση και τον έλεγχο της πρόσβασης, παρέχοντας μόνο την απαιτούμενη πρόσβαση στο σωστές ταυτότητες και τεχνολογικούς πόρους την κατάλληλη στιγμή. Η εξελιγμένη Identity Platform της SailPoint  ενσωματώνεται άψογα με τα υπάρχοντα συστήματα και ροές εργασίας, παρέχοντας την μοναδική προβολή σε όλες τις ταυτότητες και την πρόσβασή τους.

www.sailpoint.com  – www.pylones.gr