Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, διοργάνωσε το πρώτο Innovation Talk σχετικά με το ενεργειακό τοπίο, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της εταιρείας από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στον καθοριστικό ρόλο των αρχών για ένα επιτυχημένο, ολοκληρωμένο και ευέλικτο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – όχι μόνο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, με την εισαγωγή του κατάλληλου ρυθμιστικού σχεδίου. Παράλληλα, η ίδια η κοινωνία και οι επιχειρήσεις οφείλουν να οικοδομήσουν μια επιχειρηματική κουλτούρα με ένα νέο τεχνολογικό υπόβαθρο, ώστε η Βιομηχανία 4.0 να καλύψει συνολικά τις ανάγκες της περιοχής.

Το νέο ενεργειακό τοπίο αποτελεί πρόκληση για πολλές εταιρείες. Όσον αφορά στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και τη διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορούν να αλληλοβοηθηθούν και οι επιχειρήσεις έχουν να κάνουν πολλά βήματα για μια τέτοια ενσωμάτωση. Απαιτείται εκτεταμένη ανταλλαγή γνώσεων και σαφής κατανόηση όλων των ενεργειακών προκλήσεων και θεμάτων του μέλλοντος.

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχε ο Dragoljub Damljanovic, Επικεφαλής του Κέντρου Ανάπτυξης Smart Grid που βρίσκεται στο Novi Sad, ο Martin Yordanov, Διευθυντής του Smart Factory της Schneider στο Plovdiv, ο Jiri Havalek, μέλος της ομάδας διαχείρισης του Έξυπνου Κέντρου Διανομής της εταιρείας στη Βουδαπέστη και ο Πρόεδρος της Schneider Electric στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Petr Hermann. Τα στελέχη αναφέρθηκαν στο ενεργειακό τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα από τη σκοπιά των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της βιομηχανίας και της διοικητικής μέριμνας, καθώς η Schneider Electric κατέχει σημαντική τεχνολογική επάρκεια στην περιοχή και έχει ήδη μεγάλη εμπειρία μέσα από δικά της έργα και τη συνεργασία της με πελάτες.

«Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα επηρεάζει το δίκτυο, τα κτίρια, τη βιομηχανία, τα data centers και όλες τις επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό για τις εταιρείες να συνειδητοποιήσουν ότι η ηλεκτροδότηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ψηφιοποίηση αποτελούν τους κύριους παράγοντες για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. Η Schneider Electric έχει ήδη σημαντική εμπειρία με την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων σε επίπεδο δικτύου, καθώς και σε κάθε είδους εγκαταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τις γνώσεις μας και να βοηθήσουμε τις βιομηχανίες, τα κτίρια και τις υποδομές στον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό τους», δήλωσε ο Petr Hermann, Πρόεδρος της Schneider Electric στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.