• Υπέρβαση του στόχου για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για τους πελάτες της Schneider Electric
  • Διπλασιάστηκε η πρόοδος στη βιώσιμη συσκευασία, αλλά και η πρόσβαση στην ενέργεια

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, αναγνωρισμένη ως κορυφαία εταιρεία σε θέματα βιωσιμότητας από ανεξάρτητες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές (ESG) αξιολογήσεις, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της σχετικά με τον αντίκτυπο της βιωσιμότητας σε συνδυασμό με τις οικονομικές επιδόσεις της για το 2022.

«Παρά την αυξανόμενη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, το 2022, παραμείναμε επικεντρωμένοι στην επιτάχυνση της μετάβασης σε έναν κόσμο που θα είναι απαλλαγμένος από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα», επιβεβαιώνει η Gwenaëlle Avice-Huet, Chief Strategy & Sustainability Officer της Schneider Electric. Ανέφερε επίσης ότι: «Η άμεση ενσωμάτωση της επιχειρηματικής στρατηγικής, της ποιότητας και της βιωσιμότητας αποτελούν παράγοντα επιτυχίας, προκειμένου να παρέχουμε αποδοτικές λύσεις ψηφιοποίησης, ηλεκτροδότησης, και βιωσιμότητας, για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή και κλιματική κρίση, αλλά και το κόστος διαβίωσης».

Το πρόγραμμα Schneider’s Sustainability Impact (SSI) περιλαμβάνει 11 παγκόσμιους στόχους έως το 2025, οι οποίοι συμπληρώνονται από εκατοντάδες άλλους στόχους που έχουν τεθεί σε τοπικό επίπεδο από τις περιφερειακές και εθνικές ομάδες. Το πρόγραμμα συμβάλλει στις έξι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της Schneider Electric, που καλύπτουν τις πτυχές ESG, για την υποστήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η εξέλιξη των συγκεκριμένων στόχων δημοσιεύεται από την εταιρεία ανά τρίμηνο σε μια ειδική αναφορά.

Ακολουθούν μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία που αφορούν στον αντίκτυπο της Schneider Electric όσον αφορά στη βιωσιμότητα για το 2022:

  • Η Schneider Electric είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στον κόσμο που κατάφερε να λάβει την πιστοποίηση από την επιστημονική ομάδα “Science Based Targets” για τους στόχους μηδενικού αποτυπώματος σε όλη την αλυσίδα αξίας της.
  • Από το 2018, η εταιρεία, χάρη στις λύσεις και τις υπηρεσίες της, βοήθησε τους πελάτες της να εξοικονομήσουν 440 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και περισσότερα από 90 εκατομμύρια μόνο το 2022.
  • Επιπλέον, οι κορυφαίοι προµηθευτές της εταιρείας µείωσαν τις δικές τους εκποµπές CO2 κατά 10% µέσω του προγράµµατος Zero Carbon και ο Όµιλος δεσμεύθηκε ώστε οι προμηθευτές του να προωθούν τα πρότυπα της αξιοπρεπούς εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Σήμερα, το σύνολο των συσκευασιών της εταιρείας κατασκευάζονται χωρίς πλαστικό μίας χρήσης, ενώ η χρήση ανακυκλωμένου χαρτονιού ανέρχεται στο 45%, σε σχέση με το 2021 που ήταν στο 21%.
  • Η εταιρεία αύξησε επίσης την παροχή «πράσινης» και ασφαλούς ηλεκτρικής ενέργειας σε 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους μέσω των λύσεων και των προγραμμάτων της το 2022.
  • Περίπου 70.000 άτομα επωφελήθηκαν από τα προγράμματα κατάρτισης για τη διαχείριση ενέργειας.
  • Η Schneider Electric εγκαινίασε το Sustainability School για όλους τους εργαζόμενους, προκειμένου να κατανοήσουν πραγματικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και οι άνθρωποι και να διευκολυνθούν στη δουλειά τους, αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Η συνολική πρόοδος που σημειώθηκε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πόρων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και των ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση όλων των γενεών συνέβαλε στη βαθμολογία της εταιρείας κατά 4,91/10 όσον αφορά στον αντίκτυπο της βιωσιμότητας για ολόκληρο το έτος, αρκετά πάνω από το στόχο του 4,70. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι των βραχυπρόθεσμων στόχων της Schneider Electric για περισσότερα από 64.000 διευθυντικά στελέχη του Ομίλου – παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τηρεί τις αρχές της βιωσιμότητας η εταιρεία.