Η πρόσφατη έλευση του Chat GPT άνοιξε την κουβέντα για τις δυνατότητες που έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Σύμφωνα με ανάλυση της Schroders, που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, οι πιθανές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένουν «ανεξερεύνητες». Ένας από τους κινδύνους που ελλοχεύουν, είναι να ενισχυθούν οι υφιστάμενες ανισότητες. Στην ανάλυση της η Schroders καταγράφει τις προκλήσεις για τους επενδυτές σε τρεις κομβικούς τομείς, όσον αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή συμπερίληψη

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πραγματικότητας, η οποία είναι όλο και περισσότερο συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών. Ενώ η τεχνολογία εξελίσσεται, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, άτομα με αναπηρία, μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και άτομα τρίτης ηλικίας, αδυνατούν να «καρπωθούν» τα οφέλη αυτής, καθώς δεν μπορούν να κάνουν χρήση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Το κόστος της άνισης πρόσβασης έχει αντίκτυπο σε καίριους δείκτες, όπως είναι η απασχόληση και η οικονομική παραγωγή. Η ψηφιακή πρόσβαση συνδέει τους ανθρώπους με την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και πελάτες. Η συνδεσιμότητα είναι επίσης απαραίτητη για να επωφεληθούν οι κοινότητες από τα μοντέλα απασχόλησης από το σπίτι, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (νέες θέσεις εργασίας, φορολογικά έσοδα). Ως εκ τούτου, οι επενδυτές σε στενή συνεργασία με τα κράτη, καλούνται να  διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στο μέλλον, αναφορικά με την επίτευξη του στόχου της ψηφιακής συμπερίληψης.

Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αποτελεί τόσο βασικό ανθρώπινο δικαίωμα όσο και μελλοντικό δείκτη οικονομικής ανάπτυξης. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σημαντικές δυνατότητες να απαλλάξει τους εκπαιδευτικούς από ορισμένα διοικητικά καθήκοντα ώστε να επικεντρωθούν στην αποτελεσματική διδασκαλία. Ωστόσο, για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη, τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν γερές βάσεις στον ψηφιακό γραμματισμό. Η παροχή προγραμμάτων σπουδών για ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την τεχνολογική νοημοσύνη, θα βάλει τις βάσεις για την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

Τεχνητή νοημοσύνη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε δεδομένα υψηλής ποιότητας μπορούν να βελτιώσουν την ταχύτητα και την ακρίβεια της διάγνωσης, να αναβαθμίσουν την ποιότητα της περίθαλψης και να βοηθήσουν στην πρόληψη διαγνωστικών σφαλμάτων. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι πλούσιος σε δεδομένα, γεγονός που καθιστά την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο συναρπαστική όσο και ανησυχητική, καθώς η συλλογή, αποθήκευση και κοινή χρήση ιατρικών δεδομένων εγείρει ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με το ζήτημα της ιδιωτικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι ότι εάν ένας αλγόριθμος εκπαιδευτεί με ένα σύνολο δεδομένων που υπερεκπροσωπούνται από άνδρες ασθενείς, τότε τα συμπτώματα ασθενειών και παθήσεων που αντιμετωπίζουν συχνότερα οι άνδρες μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη διάγνωση για τις γυναίκες..