Πολλοί διαχειριστές αντιμετωπίζουν καθημερινά σημαντικές προκλήσεις: οι προϋπολογισμοί για τον εξοπλισμό της μηχανογράφησης είναι χαμηλοί, τα περιβάλλοντα γίνονται όλο και  πιο σύνθετα και οι απαιτήσεις των χρηστών συνεχίζουν να είναι μεγάλες. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι και για τα περιουσιακά στοιχεία σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που αναπτύσσονται σε όλο το δίκτυο. Οι επιχειρήσεις από την άλλη, χρειάζονται έναν εύκολο τρόπο για να συγκρίνουν τα δικαιώματα χρήσης προκειμένου να αποφευχθούν υπερβάσεις κόστους και χρόνου και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τα δικαιώματα χρήσης. Η λύση για όλα τα παραπάνω, προκειμένου να γίνει μία ορθή οργάνωση, υπάρχει και είναι ο Asset Manager 8.0 της ScriptLogic.
 
O ScriptLogic Asset Manager είναι μία ολοκληρωμένη, γρήγορη και αξιόπιστη λύση για αποδοτική διαχείριση όλων των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, είτε είναι software, είτε hardware. Ουσιαστικά είναι ένα ειδικό λογισμικό απογραφής και διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της μηχανογράφησης, που ανακαλύπτει και συγκρίνει τα δεδομένα, ελέγχει τις αγορές, αλλά και τις χρήσεις του υλικού, ενώ εξαλείφει τον κίνδυνο υπερβάσεων στα κόστη, βοηθώντας ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις εκάστοτε άδειες χρήσης. O Asset Manager, στην έκδοση 8.0, ενσωματώνει μία πλειάδα από τεχνικά χαρακτηριστικά που τον καθιστούν μια δημοφιλή εφαρμογή μεταξύ των διαχειριστών μηχανογράφησης, όπως:
Αναζήτηση λογισμικού
Η λειτουργία αυτή, ανακαλύπτει και εντοπίζει το εγκατεστημένο λογισμικό μέσω του Add/Remove Programs, WMI, καθώς και από τη σάρωση σε εκτελέσιμα αρχεία στο σκληρό δίσκο.
Έξυπνη αναγνώριση
Η εφαρμογή επιτυγχάνει αυτόματη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση σε πάνω από το 85% του συνόλου του λογισμικού που υπάρχει αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Το λογισμικό της Software DNA Database, περιλαμβάνει πάνω από 200.000 λογισμικά, καθώς και πακέτα, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να διακρίνει ακόμη και νέες εκδόσεις λογισμικού.
Μέτρηση χρήσης
O Asset Manager ενσωματώνει στις λειτουργίες του και έναν ειδικό μετρητή, που καταγράφει το λογισμικό που χρησιμοποιείται αλλά και τη συχνότητα χρήσης του. Η καταγραφή όχι μόνο του εγκατεστημένου λογισμικού, αλλά και που αυτό πραγματικά χρησιμοποιείται είναι ζωτικής σημασίας σε μια επιχείρηση, για την εξασφάλιση του migration  μόνο με τις εφαρμογές που είναι πραγματικά απαραίτητες να διατηρηθούν. Αφαιρώντας αχρησιμοποίητο λογισμικό μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και κόστος κατά τη διάρκεια του migration, ενώ παράλληλα μειώνει τις άδειες χρήσης, αλλά και το κόστος υποστήριξης στο μέλλον.
SCCM & Altiris Integration
Για επιχειρήσεις που διαθέτουν λύσεις Microsoft SCCM/SMS ή Symantec Altiris, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν επιπλέον agents, αφού ο Asset Manager συλλέγει όλα τα δεδομένα απευθείας μέσα από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων.
Active Directory Integration
Ο Asset Manager ενσωματώνεται απευθείας στο Active Directory, επιτρέποντας τη χρήση OU, Group, Site και πληροφορίες χρηστών για την εκχώρηση εφαρμογών και υπολογιστών. 
Κατηγοριοποίηση λογισμικού
Η εφαρμογή, αυτόματα ομαλοποιεί όλα τα εγκατεστημένα λογισμικά, προκειμένου να εξαλειφθεί το redundancy και να κατηγοριοποιηθεί το εμπορικό από το δωρεάν λογισμικό, διάφορα hotfixes, αλλά και άλλες κατηγορίες εφαρμογών. 

Software Identification
Αν το λογισμικό του χρήστη δεν υπάρχει στην βάση δεδομένων Software DNA Database, τότε μπορεί να γίνει upload του DNA pattern προς την ScriptLogic, προκειμένου να γίνει αναγνώρισή του και να προστεθεί στην επόμενη έκδοση της εφαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Asset Manager της ScriptLogic, αλλά και δυνατότητα δωρεάν δοκιμής της εφαρμογής, θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.scriptlogic.com/products/asset-manager/
 
Τα προϊόντα της ScriptLogic (A Quest Software Company) διατίθενται από την Orthology. Για περισσότερες πληροφορίες, αρκεί μία περιήγηση μέσα στο νέo web site της Orthology, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.orthology.gr