Η Space Hellas είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα που λαμβάνει την πιστοποίηση «Advanced Data Center Architecture Specialization» από τη Cisco. Η επένδυση στο «Cisco Advanced Data Center Architecture Specialization» δίνει τη δυνατότητα στη Space Hellas να προσφέρει υπεραξία στους πελάτες της, σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και υποστηρίζοντας ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές για Data Centers. Οι πελάτες της Space Hellas επωφελούνται από τις αποτελεσματικές και ευέλικτες υποδομές Data Centers, με κύρια χαρακτηριστικά τον εκτεταμένο κύκλο ζωής στις υπάρχουσες υποδομές τους και το μειωμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO). Με τη νέα αυτή πιστοποίηση, η Space Hellas αποκτά ηγετική θέση στην αγορά των Data Centers και Virtualization, προσφέροντας καινοτόμες τεχνολογίες από κορυφαίες εταιρείες όπως Cisco, VMware, EMC, Microsoft, Citrix και NetApp. To «Cisco Advanced Data Center Architecture Specialization» αποδεικνύει την υπεροχή της Space Hellas σε τρεις σημαντικές περιοχές που καθορίζουν την αποτελεσματική σχεδίαση και υλοποίηση ενός Data Center: το Unified Fabric για τη βελτιστοποίηση δεδομένων και αποθήκευσης, το Unified Computing για streamlining των πόρων του Data Center και της συνένωσης δικτυακών, υπολογιστικών, αποθηκευτικών και virtualization πλατφορμών – και τέλος τα Unified Network Services για τη βελτιστοποίηση των εφαρμογών και των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχονται στο δίκτυο ή στο υπολογιστικό περιβάλλον του Data Center. Η Space Hellas, Cisco Gold Partner, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους System Integrators και Value Added Solutions Providers, με εκτεταμένη εμπειρία στις λύσεις και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας.