Στην Ένωση των Ελληνικών εταιριών ALTUS – ADAPTIT  ανατέθηκε σημαντικό έργο ύψιστης ευθύνης και βαρύτητας για την Ευρώπη, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency -EMSA).

Το αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή Υπηρεσιών μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) για λογαριασμό των Λιμενικών Αρχών των κρατών-μελών της Ε.Ε. , με στόχο την μέτρηση της περιεκτικότητας σε θείο των εκπομπών ρύπων των πλοίων και την συμμόρφωση τους με την αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι έρευνες δείχνουν ότι έως 50.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως στην Ε.Ε. εξαιτίας των ναυτιλιακών ρύπων. Το έργο αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ένωση εταιριών ALTUS – ADAPTIT συμμετέχει στο έργο με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) και λύση που θα βασίζεται σε Cloud εφαρμογή και θα εκτελεί τις ακόλουθες κύριες ενέργειες:

  • Συλλογή  δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (βίντεο, μετρήσεις εκπομπών) που θα λαμβάνονται από το σταθμό ελέγχου εδάφους των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs)
  • Υπολογισμός της περιεκτικότητας σε θείο των αποβλήτων καυσίμου του υπό έλεγχο σκάφους
  • Επεξεργασία, αποθήκευση και αποστολή των δεδομένων αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας IT υποδομή, με σκοπό να προωθηθεί περαιτέρω από τον Οργανισμό στους τελικούς χρήστες.

Πέραν των τακτικών μετρήσεων,  σε κάθε έκτακτο συμβάν ρύπανσης σε θαλάσσια περιοχή του Ευρωπαϊκού χώρου, θα εκτελείται ad hoc η παραπάνω διαδικασία κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση του περιστατικού.

«Σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία, όπου οι κοινωνίες και οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο αναδιαμορφώνονται για να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα της πανδημίας, η ADAPTIT επιμένει στην φιλοσοφία της εξωστρέφειας και επεκτείνει τις δραστηριότητές της, αναλαμβάνοντας ύψιστης ευθύνης και βαρύτητας έργα Ευρωπαϊκού επιπέδου που απαιτούν συνδυασμό λύσεων και βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Η εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Όμιλό μας συνδέει άρρηκτα το προφίλ του Ομίλου μας με τις έννοιες της τεχνογνωσίας, της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας. Στην ADAPTIT εργαζόμαστε καθημερινά επικεντρωμένοι σε έναν κοινό στόχο: Να παράγουμε πρωτοποριακές custom-made λύσεις, να τις συνδυάζουμε και να παραδίδουμε ολοκληρωμένα έργα -«turn-key solutions», χωρίς να βασιζόμαστε στη συμβατική σοφία και τις τυπικές μεθοδολογίες. Αυτό αποτελεί το  ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Ο συνδυασμός τεχνολογικής αριστείας και βιομηχανικής τεχνογνωσίας μας βοηθά να κατανοήσουμε το παρελθόν, να βελτιώσουμε το παρόν και να προβλέψουμε το μέλλον.», δήλωσε ο κ. Βασίλης Καραβασίλης, Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου ADAPTIT.

«Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα, οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται και απαιτούνται άμεσες, καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις, η ALTUS δηλώνει την παρουσία της με 10ετη τεχνογνωσία, εμπειρία και συνέπεια λόγων και έργων στον ιδιαίτερα σημαντικό και ανταγωνιστικό χώρο των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Με την παροχή καινοτόμων και αξιόπιστων ολοκληρωμένων προϊόντων όπως το ΣμηΕΑ ATLAS 4, πέραν των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, αναλαμβάνει τώρα σημαντικό έργο και στην ανερχόμενη αγορά μέτρησης εκπεμπόμενων ρύπων και ποιότητας αέρα, ενός τομέα που πέραν της υγείας των πολιτών, συμβάλλει και στα θέματα κλιματικής αλλαγής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι μια σημαντική αναγνώριση των δυνατοτήτων μας και του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος να ενσωματώνουμε διαφορετικών απαιτήσεων φορτία στα ΣμηΕΑ μας για κάλυψη απαιτητικών και διαφορετικού τύπου επιχειρησιακών αναγκών» δήλωσε ο κ. Ζαχαρίας Σαρρής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ALTUS.