Στις 5 Ιουλίου 2023 και από τον τίτλο «CLOUD FIRST: The Data Center (R)evolution!» θα πραγματοποιηθεί το Digital Business 2023, ένα ψηφιακό event που έρχεται με την υπογραφή και την αξιοπιστία της Smartpress.

Καθώς ο κόσμος βασίζεται, ολοένα και περισσότερο, στα δεδομένα, έρχεται στην επιφάνεια μια επείγουσα ανάγκη για ανάπτυξη ισχυρών υποδομών, που θα διαχειρίζονται τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών που παράγονται και μεταδίδονται, σε παγκόσμια κλίμακα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κέντρα δεδομένων, τα υποθαλάσσια καλώδια, το cloud computing, τα Big Data και όλα τα εργαλεία που ενεργοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχουν αναδειχθεί σε ζωτικά στοιχεία αυτού του οικοσυστήματος – που φέρνει, με τη σειρά του, στο προσκήνιο το ψηφιακό επιχειρείν.

Κατά τη διάρκεια του ψηφιακού συνεδρίου Digital Business 2023, θα αποκαλυφθούν οι μετασχηματιστικές διαδικασίες που οδηγούν στην επόμενη μέρα του επιχειρείν, θα διερευνηθούν οι τρέχουσες τάσεις και θα έρθει στο προσκήνιο ένας νέος κόσμος αναπτυξιακών ευκαιριών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Digital Business 2023:

  • Digital business: Κατανόηση της στρατηγικής σημασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις.
  • Cloud Computing: Τα πλεονεκτήματα των cloud τεχνολογιών για την προώθηση της καινοτομίας και της ευελιξίας.
  • Data centers: Οι δυνατότητες των κέντρων δεδομένων για αποτελεσματική διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων.
  • Hybrid και Multi-Cloud: Στρατηγικές για την αξιοποίηση διαφορετικών περιβαλλόντων cloud, με στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών.
  • Edge Computing: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του edge computing για ταχύτερη επεξεργασία και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.
  • Βελτιστοποίηση των data centers: Στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας και της απόδοσης.
  • Υποθαλάσσια καλώδια: Ο ζωτικός ρόλος των υποθαλάσσιων καλωδίων επικοινωνιών στον ψηφιακό μετασχηματισμό
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός: Προσδιορισμός των βασικών παραγόντων και στρατηγικών για επιτυχημένες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Αναδυόμενες Τεχνολογίες: Οι μελλοντικές ευκαιρίες και ο αντίκτυπος του AI, του IoT και του blockchain.

Το Digital Business 2023 δεν αφορά μόνο στην ανταλλαγή γνώσεων, αλλά και στην παροχή αναπτυξιακών ευκαιριών, στη δικτύωση με ειδικούς του κλάδου, επιχειρηματικούς ηγέτες και άλλους επαγγελματίες, στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και στην ανάπτυξη πολύτιμων επαφών.

Το μέλλον του επιχειρείν είναι ψηφιακό και το Digital Business 2023 αποτελεί την «πύλη» για να αγκαλιάσουμε το μέλλον, προσφέροντας τις γνώσεις, τις ιδέες και τα εργαλεία που οδηγούν στην επιτυχία!

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται από το https://digitaltransformation360.gr.