Με στελέχη της Amazon Web Services (AWS) στην Ελλάδα  συναντήθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, με αντικείμενο την πρόοδο της επένδυσης του τεχνολογικού κολοσσού στη χώρα μας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αναδείχθηκε η σημασία των υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους της AWS στην υποστήριξη καινοτόμων λύσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, συζητήθηκαν προτάσεις για την  αξιοποίηση εφαρμογών αναδυόμενων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την ψηφιοποίηση του κράτους, υπογράμμισε τη σημασία της εποικοδομητικής αυτής συνεργασίας, η οποία αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στο έργο που υλοποίησε και υλοποιεί η Κυβέρνηση. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η με την αξιοποίηση των  πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021 -2027» του νέου ΕΣΠΑ και των άλλων διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει να κάνει εκτός από ένα ψηφιακό άλμα και ένα άλμα καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας.