Ετικέτα: 31 Οκτωβρίου 2013

Oracle Day 2013: Converge.Connect. Empower the Modern Enterprise

Οι εκδηλώσεις Oracle Day παρουσιάζουν μια σειρά από ιστορίες καινοτομίας σε διάφορους κλάδους, χώρες και οργανισμούς, με τη θεματολογία τους να εστιάζεται στα πραγματικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Posted on 14 Οκτ 2013