Ετικέτα: Advanced Persistent Threat

Οι αναδυόμενες τάσεις στο τοπίο των επιθέσεων APT

Η Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης της KasperskyLabέχει αποκαλύψει μερικές από τις μεγαλύτερες εκστρατείες με απειλές APT (Advanced Persistent Threat), όπως το RedOctober, το Flame, το NetTraveler, το Miniduke, το EpicTurla, το Careto/Mask και άλλες.

Posted on 18 Δεκ 2014