Ετικέτα: Cisco ONE

Η πλατφόρμα Cisco ONE επεκτείνει το Application Policy Infrastructure Controller (APIC)

Καθώς τα δίκτυα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σπουδαιότητα ως προς την κάλυψη της ανάγκης για τη σύνδεση των δισεκατομμυρίων αντικειμένων, ανθρώπων και εφαρμογών που απαρτίζουν το Internet of Everything, οι επαγγελματίες στον χώρο του ΙΤ έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση να παρέχουν εφαρμογές με διαρκώς υψηλότερες επιδόσεις,

Posted on 29 Ιαν 2014

Η Cisco ανανεώνει τα προϊόντα δικτύωσης με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής και ΙΤ καινοτομίας

Καθώς οι τάσεις cloud και mobile εξακολουθούν να αυξάνουν τη ζήτηση για ταχύτερες εφαρμογές και υπηρεσίες, η Cisco εξελίσσει το χαρτοφυλακίου της με την αυτοματοποίηση των δικτύων ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των εφαρμογών.

Posted on 10 Ιούλ 2013