Ετικέτα: DAEDALUS

DAEDALUS: Μια καινοτόμος, υψηλής τεχνολογίας λύση για τη διαδικασία εύρεσης εργασίας στη περιοχή της Μεσογείου.

Το τεχνολογικά προηγμένο εργαλείο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2007 – 2013, ενώ υλοποιείται και προάγεται από διεθνή

Posted on 26 Μαρ 2015