Ετικέτα: dmarc

Εναρμόνιση με τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας και πιστοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Google και Yahoo με το DMARC RightTM της Channel IT

Οι μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δίνοντας έμφαση στην προστασία των παραληπτών από ανεπιθύμητα ή παραπλανητικά μηνύματα, εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς…

Posted on 23 Ιαν 2024