Οι μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δίνοντας έμφαση στην προστασία των παραληπτών από ανεπιθύμητα ή παραπλανητικά μηνύματα, εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς ασφάλειας και πιστοποίησης για την αποστολή e-mail.

Οι νέες κανονιστικές οδηγίες που τίθενται σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2024, διέπονται από τρεις βασικές αρχές: α) την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση του e-mail του αποστολέα με ορθή παραμετροποίηση των πρωτοκόλλων SPF, DKIM και DMARC, β) τη διατήρηση χαμηλού ποσοστού spam rate και γ) την παροχή δυνατότητας εύκολης διαγραφής του χρήστη από τη βάση παραληπτών.

Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν όλους τους αποστολείς e-mail, με μεγαλύτερο αντίκτυπο για όσους πραγματοποιούν μαζικές αποστολές, υπερβαίνοντας τις 5.000 αποστολές μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων των e-mail συναλλαγών (transactional e-mails). Εφόσον οι παραπάνω οδηγίες δεν εφαρμοστούν εγκαίρως, τα e-mails που αποστέλλονται θα καταλήγουν στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του παραλήπτη ή δεν θα παραδίδονται.

Στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα, συγκαταλέγονται όσες απευθύνονται σε consumer κοινό, όπως πάροχοι τηλεφωνίας και Internet, πάροχοι ενέργειας, τράπεζες, ηλεκτρονικά καταστήματα, διαφημιστικές και marketing εταιρείες κ.ο.κ., καθώς επίσης διάφοροι κρατικοί φορείς και υπηρεσίες, επιμελητήρια, σύνδεσμοι εταιρειών κι επαγγελματιών κλπ.

Το DMARC RightTM, είναι ένα νέο, καινοτόμο προϊόν για την ασφάλεια των εταιρικών επικοινωνιών, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Channel IT. Πρόκειται για ένα cloud εργαλείο που βοηθά τους κατόχους domain να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του πρωτοκόλλου DMARC, για την ενίσχυση της ασφάλειας των εταιρικών επικοινωνιών και της επιχειρηματικής φήμης.

Το πρωτόκολλο DMARC συμβάλλει στην πρόληψη της απάτης μέσω e-mail, καθώς παρέχει προστασία έναντι τεχνικών πλαστογράφησης που χρησιμοποιούνται σε phishing και άλλες παρόμοιες επιθέσεις. Ως εκ τούτου, αποκλείει τους μη εξουσιοδοτημένους αποστολείς e-mail, φιλτράροντας τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτού φτάσουν στους τελικούς παραλήπτες. Παράλληλα, βελτιώνει τη δυνατότητα παράδοσης εταιρικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς διευκολύνει τους παρόχους αλληλογραφίας να διακρίνουν τις απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος από τις νόμιμες και θεμιτές δραστηριότητες.

Το DMARC RightTM, πλαισιώνεται από μια σειρά υπηρεσιών, όπως συμβουλευτική διαδικασία για την ορθή εφαρμογή και παραμετροποίηση του πρωτοκόλλου και διαρκές monitoring της δραστηριότητας με εξατομικευμένο reporting, χαρίζοντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν και μετατρέποντάς το σε μια ολοκληρωμένη SaaS λύση.

Για να ελέγξετε δωρεάν την κατάσταση ασφαλείας του domain σας με βάση τα πρωτόκολλα SPF, DKIM και DMARC, μεταβείτε στο https://tools.channel-it.com/dmarc-right.

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του DMARC RightTM για να επιτύχετε συμμόρφωση με τις κανονιστικές οδηγίες των Google και Yahoo, αποκτώντας την δωρεάν έκδοση του εργαλείου: https://console.dmarcright.com/#/register.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να δείτε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις, μπείτε στο https://dmarcright.com/plans/