Ετικέτα: IEEE 1905.1

Τα υβριδικά δίκτυα του μέλλοντος πρέπει να είναι αποδοτικά και με διαφάνεια για τους χρήστες.

H devolo επεκτείνει τις έρευνές της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του ερευνητικού προγράμματος ACEMIND (Advanced Convergent and Easily Manageable Innovative Networks Design), με τη στήριξη της ΕΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Eureka/Celtic+,

Posted on 21 Μαρ 2014