Ετικέτα: IT issue 54

Ο GDPR στην πράξη

Όπως είναι ήδη γνωστό, την 25η Μαΐου 2018, τίθεται σε εφαρμογή  ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection…

Posted on 08 Μάι 2018

Πώς ελέγχεται η συμμόρφωση;

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων…

Posted on 08 Μάι 2018

Συμμόρφωση στον GDPR με το Αrcher® της RSA

Η ανάγκη ολιστικής προσέγγισης για τη συμμόρφωση Ο κανονισμός GDPR της ΕΕ επιβάλλει όπως είναι γνωστό μια σειρά από αλληλένδετες…

Posted on 08 Μάι 2018

Η ασφάλιση cyber insurance κάνει λειτουργικό το Πλάνο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας

Η ασφάλιση Cyber Insurance αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης του υπολοιπόμενου κινδύνου (residual risk) και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης…

Posted on 08 Μάι 2018