Ετικέτα: IT Security Risks 2014

Μεγάλοι οι κίνδυνοι για τις μικρές επιχειρήσεις με έλλειψη πληροφοριακής στρατηγικής

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Kaspersky Lab, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερους από 25 εργαζόμενους) είναι λιγότερο πιθανό να θεωρήσουν τα ζητήματα πληροφοριακής στρατηγικής μεταξύ των κορυφαίων στρατηγικών προτεραιοτήτων.

Posted on 31 Αυγ 2014