Ετικέτα: IT issue 22

Cookies: Ιδιωτικότητα και ασφάλεια

Μια σειρά από πλεονεκτήματα άλλα και ορισμένους προβληματισμούς που επιφέρει η λειτουργία και η χρήση των cookies, καθώς και οι…

Posted on 01 Σεπ 2011

PCI DSS: Η Προσέγγιση της Oracle

H Oracle, σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο PCI DSS και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την Πράξη…

Posted on 01 Σεπ 2011