Ετικέτα: IT issue 26

Unified Threat Management: 6 κριτήρια επιλογής

Μια συσκευή UTM δίνει λύση στα σύγχρονα προβλήματα των IT Managers, ως ολοκληρωμένο περιβάλλον που προσφέρει πολλές επιλογές και παραμετροποιήσεις…

Posted on 01 Μάι 2012

Mobile applications penetration testing: Προλαμβάνοντας τις εξελίξεις για τη διασφάλιση ασφάλειας εφαρμογών φορητών συσκευών από επιθέσεις παρείσδυσης.

Οι επαγγελματίες της ασφάλειας καλούνται να εφαρμόσουν μηχανισμούς ασφάλειας σε ραγδαία αναπτυσσόμενα περιβάλλοντα (φορητές συσκευές) που δεν μπορούν να ελέγξουν…

Posted on 01 Μάι 2012