Ετικέτα: Machine-to-Machine

Πελάτες και συνεργάτες αξιοποιούν τις τεχνολογίες της Oracle για να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες τους στον τομέα του Internet of Things

Ο πολλαπλασιασμός των έξυπνων συσκευών και η γρήγορη ανάπτυξη του κινήματος “Internet of Things” (IoT) έχει δημιουργήσει μια αγορά για εντελώς νέες λύσεις βασισμένες στην τεχνολογία Machine-to-Machine (M2M). Έτσι, οι οργανισμοί χρειάζονται πιο καινοτόμους τρόπους για να χειριστούν τους συνεχώς αυξανόμενους όγκους των δεδομένων και να τα χρησιμοποιήσουν για να παίρνουν πιο έξυπνες αποφάσεις, να δημιουργούν νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα και να μειώνουν τα κόστη.

Posted on 08 Οκτ 2013