Ετικέτα: Price Waterhouse Coopers

Το πεδίο μάχης της ασφάλειας Πληροφοριών έχει πλέον μεταφερθεί στον Κυβερνοχώρο.

Το επιχειρηματικό τοπίο αλλάζει διαρκώς. Σήμερα σε όλο τον κόσμο, εταιρείες κάθε μεγέθους, όλων των κλάδων, δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα διασυνδεμένο οικοσύστημα. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στα επιχειρησιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, από παντού, μέσω διασυνδεδεμένων φορητών συσκευών.

Posted on 14 Οκτ 2013