Ετικέτα: SBIC

Συστάσεις για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών προστασίας του ΙΤ από τους υπεύθυνους ασφαλείας διεθνών οργανισμών

Η RSA, το Τμήμα Ασφαλείας της EMC, έδωσε στη δημοσιότητα την τελευταία έκθεση του SBIC (Συμβούλιο για την Προστασία της Επιχειρηματικής Καινοτομίας – Security for Business Innovation Council), στην οποία περιλαμβάνονται γενικές κατευθύνσεις για το πώς μπορεί ένας οργανισμός να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μετασχηματίζοντας τις παλιές, όχι ευέλικτες, διαδικασίες που εφαρμόζει αναφορικά με τη χρήση και την προστασία των πληροφοριών.

Posted on 16 Δεκ 2013