Ετικέτα: Security Informationand Event Management

UniSystems και KEYW ενώνουν τις δυνάμεις τους στις λύσεις Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (SIEM) & Διατήρησης Δεδομένων (DataRetention) στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η στρατηγική συνεργασία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς για συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Διατήρησης Δεδομένων, καθώς και στα πρότυπα ασφάλειας των πληροφοριών που διακινούνται στις επιχειρήσεις.

Posted on 18 Ιούλ 2013