Ετικέτα: The Art of Project Management for IT/IS Projects

Μάθετε τα βασικά εργαλεία διαχείρισης έργων Πληροφορικής και πιστοποιηθείτε με το PMP

Οι ιδιαιτερότητες των έργων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, οι βασικές αρχές σχεδιασμού, προγραμματισμού και παρακολούθησής τους καθώς και θέματα διαχείρισης ομάδων θα παρουσιασθούν στο 3ήμερο σεμινάριο «The Art of Project Management® for IT/IS Projects” στις 11 έως 13 Νοεμβρίου 2014.

Posted on 24 Οκτ 2014