Έρευνα της SchneiderElectric

Η Schneider Electric, σε συνεργασία με το portal Biztech.gr, πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τα Data Centers στην Ελλάδα. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπώσει τις βασικές πρακτικές που ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας, να καταγράψει τις σχετικές ανησυχίες των αρμοδίων στελεχών, αλλά και να ανιχνεύσει το πώς αντιλαμβάνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις το παρόν και το μέλλον των μηχανογραφικών τους κέντρων.

 

 

 

Η Ταυτότητα της Έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω online ερωτηματολογίου κατά το διάστημα 23-30 Ιουλίου 2014. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 156 απαντήσεις από τις οποίες:

  • το 78% προέρχεται από στελέχη και διευθυντές μηχανογράφησης (CIOs, CTOs, IT managers κ.λπ.)
  • το 17% από ανώτατα στελέχη εκτός τεχνικών τμημάτων (οικονομικοί, γενικοί διευθυντές κ.λπ.)
  • και το υπόλοιπο 5% από άλλα στελέχη διοίκησης (project managers, διευθυντές προμηθειών κ.λπ.)

Από πλευράς αντιπροσώπευσης, στην έρευνα συμμετείχαν Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις (9%), καθώς και εταιρείες από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, όπως μεταξύ άλλων, ο Βιομηχανικός (12%), η Υγεία (7%), η Ναυτιλία (11%), η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες (12%), ο Χρηματοοικονομικός  (17%) κ.α. Από πλευράς μεγέθους, η πλειονότητα των επιχειρήσεων κατατάσσεται στις “πολύ μεγάλες”, καθώς διαθέτουν περισσότερους από 250 υπαλλήλους.

Ευρήματα της Έρευνας

1)     Ενεργειακές απαιτήσεις και απόδοση

Η έρευνα ξεκινά καταγράφοντας τις απόψεις των στελεχών ΙΤ σε σχέση με τις ενεργειακές απαιτήσεις των Data Centers, τώρα και στο μέλλον. Ένας στους δύο οι Έλληνες IT managers (46%) απαντά ότι, σήμερα, η κατανάλωση ενός κέντρου κυμαίνεται μεταξύ 5-10 kW/rack, το 18% μεταξύ   1-5 kW/rack, το 15% μεταξύ 10-20 kW/rack, ενώ ελάχιστοι είναι όσοι καταγράφουν κατανάλωση πάνω από τα 20 kW/rack.

Σε σχέση με τις μελλοντικές προοπτικές, οι Έλληνες CIOs πιστεύουν ότι η ενεργειακή απόδοση των μελλοντικών racks θα είναι χαμηλότερη, αλλά δεν αποκλείουν την πιθανότητα η συνολική ισχύς ενός κέντρου να είναι μεγαλύτερη καθώς θα υπάρχει ανάγκη για περισσότερα racks ανά Data Center.

Σημαντικό κρίνεται και το στοιχείο της ενεργειακής διαχείρισης (kWh/m2). Για το 57% των ερωτηθέντων ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση της ενέργειας θα βελτιωθεί στο μέλλον, ενώ το 51% των CIOs δηλώνει ότι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα αποτελούν ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, 2 στους 3 ερωτηθέντες τοποθετούν την ηλιακή ενέργεια σε απολύτως πρώτη προτεραιότητα, με την αιολική να ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή (42%).

2)     Προβλήματα

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προβλήματα στην επάρκεια χώρου, στην παροχή ενέργειας και ψύξης,  (διακοπές, αστάθεια δικτύου, επάρκεια ψύξηες κ.λπ.) καταγράφονται ως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός DataCenter στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα είναι οι διακοπές στην τροφοδοσία, αφού κοστίζουν εξαιρετικά ακριβά στην επιχείρηση, με περίπου 1 στους 4 ερωτηθέντες να τοποθετεί το αντίστοιχο κόστος στα 50 με 100 χιλιάδες Ευρώ ανά ώρα για τους περισσότερους κλάδους. Μάλιστα, το ίδιο ποσοστό περίπου (21% με 22%) τοποθετεί το κόστος στα 200 με 500 χιλιάδες ευρώ ανά ώρα για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και τον τραπεζικό τομέα.

3)     Μελλοντικές τάσεις

Περνώντας στο μέλλον και στα πιθανά προβλήματα των DataCenters, η μεγαλύτερη ανησυχία των IT managers είναι η “διαθεσιμότητα“. Καθώς ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, η απόλυτη διαθεσιμότητα αποτελεί βασικό στόχο. Το 37% των ερωτηθέντων αυτό θεωρεί ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ το 70% την τοποθετεί σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις.

Η επάρκεια ενέργειας καταγράφεται από το 30% ως το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα για το μέλλον, ενώ δύο στους τρεις το τοποθετούν στην πρώτη τριάδα. Τέλος, σε υψηλά ποσοστά κινείται και ο προβληματισμός σε σχέση με την επαρκή ψύξη.

Τέλος, σχεδόν 9 στους 10 CIOs (88%) θεωρούν ότι οι λύσεις green computing θα είναι η νόρμα για το DataCenter του μέλλοντος, ενώ 6 στους 10 (59%) ότι η διαχείριση ενέργειας θα αποτελεί βασικό στοιχείο μίας υποδομής DCIM.