Μεγαλύτερη ευελιξία διαχείρισης των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της αποκτά η WIND Ελλάς, με την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Ασφαλούς Απομακρυσμένης Πρόσβασης, που δημιούργησε και υποστηρίζει η Uni Systems.

Το σύστημα καλύπτει με ασφάλεια το σύνολο των απαιτήσεων απομακρυσμένης πρόσβασης της IT υποδομής της WIND, παρέχοντας πρόσβαση όλο το εικοσιτετράωρο σε τοπικούς και διεθνείς διαπιστευμένους προμηθευτές, καθώς και σε ισάριθμους εξουσιοδοτημένους διαχειριστές της.

Η ολοκληρωμένη λύση που υλοποίησε η Uni Systems, η οποία ανέλαβε το έργο μετά από διεθνή διαγωνισμό, βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής των εταιρειών Citrix, Xceedium, Appsense & Secure Computing, διασφαλίζοντας ευελιξία και άμεση πρόσβαση στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της WIND, μέσω εξαιρετικά υψηλών παραμέτρων ασφαλείας.

Οι εν λόγω παράμετροι ασφαλείας που διέπουν το σύστημα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους διαπιστευμένους διαχειριστές της WIND, προκειμένου να καλύπτονται τα αυστηρά  πρότυπα ασφαλείας του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, ενώ εξειδικευμένοι και αδιάρρηκτοι μηχανισμοί παρέχουν ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο στα απολύτως αναγκαία συστήματα που απαιτεί η εργασία του εκάστοτε χρήστη.

Επιπλέον, ασφαλιστικές δικλείδες  δημιουργούν οι μηχανισμοί καταγραφής του συνόλου των ενεργειών που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος, οι οποίοι πλαισιώνονται από αυτόματες ειδοποιήσεις και αποκλεισμό σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες χρηστών.

Διαθέτοντας πολλά χρόνια εμπειρίας στην παροχή, λειτουργία και υποστήριξη των υποδομών μεγάλων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, η Uni Systems σχεδιάζει και υλοποιεί έργα, με έμφαση σε λύσεις διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, σύμφωνα πάντοτε με τις πολιτικές των παρόχων και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπουν τους οργανισμούς.